Benedictus XVI treedt af

ma 11 feb 2013 Kerk /

Nederlandse vertaling van de officiële verklaring

Nederlandse vertaling van de officiële verklaring

Hier vindt u de Nederlandse vertaling van de officiële verklaring waarmee Paus Benedictus XVI zijn ontslag aankondigt

Beste broeders,

Ik heb u samengeroepen voor dit consistorie. Niet enkel omwille van drie heiligverklaringen, maar ook om u een beslissing van groot belang voor het leven van de Kerk mee te delen. Nadat ik meerdere malen voor God mijn geweten heb onderzocht ben ik tot de zekerheid gekomen dat mijn krachten, gezien mijn hoge leeftijd, niet meer aangepast zijn om op gepaste wijze het Petrus-ambt uit te oefenen. Ik ben me er goed van bewust dat dit ambt, door zijn spirituele essentie, niet enkel door woord en daad dient uitgeoefend te worden, maar ook, en niet in mindere mate, door het lijden en door het gebed. Desalniettemin is het in onze hedendaagse wereld, die gekenmerkt wordt door snelle veranderingen en die dooreengeschud wordt door vragen die erg belangrijk zijn voor het geloofsleven,  ook belangrijk om te beschikken over de lichamelijke en geestelijke kracht om de boot van Petrus te besturen en om het Evangelie te verkondigen. De voorbije maanden zijn deze laatste bij mij dermate afgenomen dat ik moet erkennen dat ik in de onmogelijkheid verkeer om het ambt dat mij is toevertrouwd goed uit te oefenen. Daarom verklaar ik in volle vrijheid, in volle bewustzijn van de ernst van deze daad, dat ik afzie van het ambt van Bisschop van Rome, Opvolger van de heilige Petrus, dat mij door de handen van de kardinalen werd toevertrouwd op 19 april 2005. Bijgevolg zullen vanaf 28 februari 2013 om 20u de Zetel van Rome en de Zetel van de Heilige Petrus vacant zijn en zal een conclaaf dienen te worden samengeroepen opdat diegenen aan wie dit toekomt, een nieuwe Paus verkiezen.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel