Brief Arturo Sosa over zaligverklaring Arrupe

do 22 nov 2018 Ignatiaanse familie / Jezuïeten / Kerk /
Brief Arturo Sosa over zaligverklaring Arrupe

Het procedure voor de zaligverklaring van Pedro Arrupe SJ is officieel begonnen. Vanaf nu mogen we over Arrupe spreken als een “Dienaar Gods”.

Het procedure voor de zaligverklaring van Pedro Arrupe SJ is officieel begonnen. Vanaf nu mogen we over Arrupe spreken als een “Dienaar Gods”.

Dat meldt Arturo Sosa SJ, de generale overste van de Sociëteit van Jezus in een brief die gericht is tot alle leden van de Sociëteit. Het proces dat leidt tot een mogelijke zaligverklaring is in gang gezet in het Vicariaat van Rome, de plaats van zijn dood. Pater Pedro Arrupe was de 28e Generaal van de Sociëteit van Jezus

Spontane reputatie van heiligheid

In zijn brief schrijft pater Sosa dat hij afgelopen maanden op zijn reizen veel mensen ontmoet heeft voor wie de herinnering en het erfgoed van pater Arrupe nog levendig is. Hij schrijft: ‘Van over heel de wereld waren er brieven, welsprekend en ontroerend, die dit verlangen bevestigden vanuit verschillende sectoren van de Kerk waar zijn reputatie van heiligheid onderkend wordt. Een reputatie van zijn heiligheid die spontaan is, blijvend en stabiel.’

Hij gaat verder: ‘Jezuïeten en niet-jezuïeten hebben gelijkelijk de bijzondere eigenschappen van Pater Arrupe waargenomen; zijn verlangen om in alles de wil van de Vader te volbrengen, zijn geworteld-zijn in Jezus Christus, en ook zijn vertrouwen in de Heilige Geest als gids van de Kerk.’

Deze manier van benadering baande de weg tot de vernieuwing van het leven van ons,  jezuïeten

Pater Sosa wijst er in zijn brief aan de leden van de Sociëteit van Jezus ook op dat pater Arrupe ook op de grote bijdrage aan de Sociëteit en aan de Ignatiaanse spiritualiteit. Volgens pater Sosa was Arrupe een belangrijke stimulator om de Geestelijke Oefeningen en andere wezenlijkste teksten van Ignatius te herontdekken: ‘We herinneren ons, hoe pater Arrupe in zijn gebed vroeg aan de Drie-eenheid – waarin het Ignatiaanse charisma haar inspiratie vindt –  “om begrip van wat het visioen, indertijd aan Ignatius gegeven, betekent voor mij en voor de Sociëteit van vandaag”. Deze manier van benadering baande de weg tot de vernieuwing van het leven van ons,  jezuïeten, onze toewijding en geloften, gemeenschap en zending. In het algemeen maakte Pater Arrupe voor de Sociëteit, voor de Kerk en voor de samenleving als geheel mogelijk om, aangepast aan onze tijd, gevoed te worden door de rijkdom van de ignatiaanse traditie.’

Je kunt de hele Brief van Arturo Sosa over pater Arupe.

Ook is er een nieuwe website over pater Arrupe gelanceerd.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel