Brief Generaal jezuïeten nalv terugtreden Paus Benedictus XVI

wo 13 feb 2013 Jezuïeten / Kerk /

Woorden van dankbare herinnering en oproep tot gebed

Woorden van dankbare herinnering en oproep tot gebed

Brief van pater Generaal Adolfo Nicolás over het ontslag van Paus Benedictus XVI dd 12 februari 2013

Gisteren heeft de H. Vader Paus Benedictus XVI zijn beslissing bekend gemaakt ontslag te nemen in zijn dienstwerk als “Bisschop van Rome en Opvolger van de H. Petrus”. Wij aanvaarden deze aankondiging van de H. Vader met respect en bewondering voor zijn geestelijke vrijheid, zijn nederigheid en zijn diepe liefde voor de Kerk.

Wij herinneren ons de troostvolle ervaring van de ontmoeting met hem vijf jaar geleden tijdens de 35e AC, toen de H. Vader zijn vertrouwen uitsprak in en zijn verbondenheid met de Sociëteit van Jezus en ons wist uit te dagen “om de geografische en spirituele plekken op te zoeken waar anderen niet komen of moeite hebben om te geraken” (Toespraak van zijne Heiligheid Paus Benedictus XVI tot de 35e Algemene Congregatie). Wij zijn diep dankbaar voor het vertrouwen en de inspiratie die wij van Paus Benedictus tijdens zijn pontificaat mochten ontvangen. Laten wij bidden voor Benedictus XVI, in de geest van de vierde gelofte waardoor de Sociëteit op een bijzondere wijze met de paus van Rome is verbonden en laten wij ons opnieuw engageren in de zending die hij aan de Sociëteit heeft toevertrouwd.

En laat ons ten slotte samen met de hele Kerk op een bijzondere wijze bidden om het licht en de leiding van de Heilige Geest, nu een nieuwe Opvolger van Petrus moet worden gezocht en gekozen. Wij blijven vertrouwen dat de verrezen Heer trouw is aan zijn belofte en altijd bij zijn Kerk blijft.

Broederlijk in de Heer,

Adolfo Nicolás sj

Algemene Overste

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel