Brief Paus Franciscus aan de jezuïeten, hun medewerkers en vrienden

Paus Franciscus beantwoordt de gelukwensen van Pater Generaal

Paus Franciscus beantwoordt de gelukwensen van Pater Generaal

Paus Franciscus stuurde onderstaande brief aan pater Adolfo Nicolás, Algemeen Overste van de Sociëteit van Jezus, in antwoord op diens brief met gelukwensen.

Beste pater Nicolás, 

Het was met grote vreugde dat ik de vriendelijke brief ontvangen heb die u mij gestuurd heeft in uw naam en in die van de Sociëteit van Jezus, naar aanleiding van mijn verkiezing tot de Stoel van Petrus. U verzekert er mij van uw gebeden voor mij en voor mijn apostolisch ambt alsook van uw volledige beschikbaarheid om de Kerk en de Plaatsvervanger van Christus – onvoorwaardelijk – verder te dienen, overeenkomstig het onderricht van de heilige Ignatius van Loyola.

Graag mijn hartelijke dank voor dit teken van genegenheid en nabijheid. Ik koester dezelfde gevoelens naar u toe en vraag de Heer dat hij al de jezuïeten moge verlichten en nabij zijn opdat zij, trouw aan het ontvangen charisma en de voetstappen van de heiligen van onze geliefde Orde volgend,  evangelisch zuurdeeg mogen zijn in de wereld doorheen hun pastoraal optreden, maar bovenal door het getuigenis van een leven dat helemaal toegewijd is aan de dienst van de Kerk, de Bruid van Christus, daarbij zonder ophouden de heerlijkheid van God en het goed van de zielen nastrevend.

Met deze gevoelens vraag ik alle jezuïeten om voor mij te bidden en om mij aan te bevelen bij de Maagd Maria, onze hemelse Moeder. En als een teken van Gods overvloedige genade geef ik u met bijzondere genegenheid de apostolische zegen die ik uitbreid tot allen die meewerken aan de intiatieven van de Sociëteit van Jezus, hen voor wie zij zich inzet en voor en  en deelhebben aan haar Spiritualiteit.

Franciscus

Vaticaan, 16 maart 2013

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel