Brief van het bestuur en de directie van het Ignatiushuis

vr 10 jan 2014 Varia /

Amsterdam, 9 januari 2014

Amsterdam, 9 januari 2014

“Een nieuwe koers”

Beste vrienden en vriendinnen van het Ignatiushuis,

“Aan de Wind”, “Zoek Licht”: met beelden uit de zeevaart bracht het Ignatiushuis in het najaar het programma naar buiten. Ze rijmen op de beelden van zee en boten die we in Bijbelverhalen tegenkomen: “Vaar naar het diepe”, “Gooi je netten daar eens uit”, “Mensenvissers”. Deze Bijbelse beelden dagen uit ons door Gods Geest in beweging te laten zetten. Ze passen ook op de recente veranderingen binnen het Ignatiushuis zelf. Het bestuur van het Ignatiushuis is de afgelopen maanden bezig geweest een nieuwe koers voor te bereiden naar de diepe wateren die Christus ons wijst. Hoewel nog heel wat bakens uitgezet moeten worden, tekent zich al een duidelijke richting af. Daarvan willen we u op de hoogte brengen.

Aanleiding voor de nieuwe koers was de opdracht die de provinciale overste van de jezuïeten in Nederland en Vlaanderen, pater Johan Verschueren, in de zomer van 2013 gaf: “Het Ignatiushuis dient een breed apostolisch platform voor ignatiaanse spiritualiteit voor de Lage Landen (Nederland en Vlaanderen) te worden”.
Het bestuur heeft in samenspraak met de nieuwe directeur, pater Bart van Emmerik SJ, de stappen en consequenties van deze nieuwe opzet in kaart gebracht. We noemen de belangrijkste:

1. Focus in het aanbod én verbreding van de doelgroepen: De toekomstige initiatieven worden geijkt op de ignatiaanse spiritualiteit. Dit betekent dat we een minder breed aanbod zullen hebben dan in het verleden het geval was. Vanuit een helder aanbod willen we tegelijk meer mensen bereiken: in activiteiten rond Geestelijke Oefeningen en – begeleiding, in bezinning via internet en andere nieuwe media en (geloofs)vorming geënt op de ignatiaanse traditie. Hierbij denken we onder meer aan diverse beroepsgroepen en jongvolwassenen, die hierin inspiratie en oriëntatie kunnen vinden voor hun leven en werken.

2. Verandering in manier van werken: In het bijzonder de wijze waarop het aanbod tot stand komt zal veranderen. In de voorgaande jaren was het Ignatiushuis een cursuscentrum met een breed en vooraf ontwikkeld programma-aanbod voor Amsterdam en omgeving. Het vernieuwde Ignatiushuis wil in de toekomst een ‘werkplaats’ zijn waarin de teamleden werken vanuit een aantal ignatiaanse kernelementen (modules) die in overleg met de ‘cliënten’ uit de diverse doelgroepen omgezet kunnen worden in een aangepast initiatief. Hierbij zal samenwerking worden gezocht met andere partners binnen en buiten de ignatiaanse familie die met hun specifieke expertise de teamleden kunnen aanvullen. Door deze eerder flexibele werking van een werkplaats ignatiaanse spiritualiteit en het toenemende belang van een aanbod via internet, zal het programma-aanbod van het Ignatiushuis niet langer uitsluitend gebonden zijn aan het cursushuis in de Beulingstraat, maar zullen initiatieven ook elders in Nederland en Vlaanderen worden aangeboden. Daarbij zal het Ignatiushuis ook in de toekomst een gastvrije plek blijven waar bepaalde activiteiten georganiseerd zullen worden. 

3. Verandering in de samenstelling in de ‘crew’: Deze koerswijziging ging gepaard met de benoeming van pater Bart van Emmerik SJ, pater Nikolaas Sintobin SJ en pater Tjeerd Jansen SJ, die door de provinciale overste beschikbaar werden gesteld voor het nieuwe platform ignatiaanse spiritualiteit.

4. Gevolg van de verandering in koers en opzet is dat afscheid moet worden genomen van de functies die verweven waren met de oude, meer statische werking van een cursushuis met een vooraf uitgewerkt programma-aanbod. Aan mevr. Fieke Klaver die gedurende veertien jaar haar beste krachten als programmacoördinator heeft ingezet en aan mevr. Karin de Bont die met veel bezieling haar taak als bureaucoördinator heeft vervuld, is een afvloeiingsregeling aangeboden. In juni 2013 werd al afscheid genomen van pater Theo van Drunen SJ, die tien jaar als directeur aan het roer heeft gestaan van het Ignatiushuis. We zijn hen heel dankbaar voor de creativiteit en de trouw waarmee ze hun taak hebben vervuld. Mevr. Karin Benoist, die sinds vorig jaar Dorine Baas (op ziekteverlof) vervangt, zal tot in het najaar de lopende administratieve en praktische zaken blijven verzorgen. De vernieuwde opzet vraagt om een voltijds officemanager die behalve over professionele competenties in het administratieve en zakelijke beheer ook over professionele ICT-vaardigheden moet beschikken. In de komende tijd zal een vacature voor deze nieuwe functie worden uitgeschreven. Zoals in de afgelopen jaren de vrijwilligers een belangrijke plaats hadden in de ‘bemanning’ van het Ignatiushuis, zal de inzet van vrijwillige medewerkers waardevol en nodig blijven. In de nieuwe werking van de ‘ignatiaanse werkplaats’ worden in de toekomst projecten voorbereid en zoals hierboven al vermeld, zo mogelijk ook aangeboden in de mooie ruimten in de Beulingstraat. Zo blijft ‘gastvrijheid’ ook tijdens de nieuwe koers hoog in het vaandel staan. 

Om het nieuwe team de kans te geven de ‘ignatiaanse werkplaats’ vorm te geven en een nieuw programma voor te bereiden sluit het Ignatiushuis tot 1 oktober 2014 z’n deuren. Na 1 februari zal er geen programmaboekje op uw deurmat vallen. Er zal wel gastvrijheid geboden blijven worden aan externe groepen met een eigen programma die van de ruimten in het Ignatiushuis gebruik willen maken. De goed gesmaakte en beluisterde Lunchconcerten zullen voorlopig iedere dinsdagmiddag blijven worden aangeboden. Bovendien zullen de begeleiders van de Geestelijke Oefeningen de begeleiding van de oefeningen in het dagelijkse leven blijven voortzetten. In de komende maanden moet ook duidelijk worden of de nieuwe koers samen dient te gaan met een andere naam dan ‘Ignatiushuis’.

Voor u die op een of andere wijze in de afgelopen jaren met het Ignatiushuis heeft gedragen, zal deze koerswijziging de nodige vragen oproepen. Hoe gaat het nu verder? Zal ik daarin mijn plaats kunnen/willen nemen? Om u op de hoogte te houden, zullen we u in de loop van de volgende maanden een nieuwsbrief sturen op het moment dat we nieuwe informatie hebben. Bovendien zullen we de vrijwilligers en de vrienden van het Ignatiushuis in het komende halfjaar uitnodigen voor een of meer bijeenkomsten waarbij er naast bezinning ook ruimte is om bij te praten en uit te wisselen over de nieuwe koers. Op die manier willen we u graag de kans geven uw plaats te vinden in de vernieuwde opzet, als u dat wil.

Wij hopen natuurlijk op uw steun door met ons mee te blijven denken, bidden en werken om de nieuwe opzet te realiseren. Het zoeklicht van de Geest is bij dit nieuw avontuur onmisbaar, maar ook de kleine lichtbakens onderweg of in de haven. U bent zulke lichtpunten door uw betrokkenheid bij de haven die het Ignatiushuis al meer dan 28 jaar wil zijn. Daar zijn we dankbaar om. Voor 2014 wensen we u boeiende vaarroutes, diepe wateren en volle netten toe!

Met vriendelijke groeten,
namens bestuur en het team van het Ignatiushuis,

Mevr. Elisabetta Manunza                                                                                    P. Bart van Emmerik SJ
Voorzitter van het Bestuur                                                                                   Directeur
 

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel