Constant Lievens sj zet eerste belangrijke stap naar zaligverklaring

Constant Lievens sj zet eerste belangrijke stap naar zaligverklaring

Diocesane fase van de zaligverklaring wordt met Missiezondag afgerond

Diocesane fase van de zaligverklaring wordt met Missiezondag afgerond

De diocesane fase voor de zaligverklaring van de Vlaamse missionaris en jezuïet Constant Lievens (1856-1893) wordt op de vooravond van Missiezondag 2015 afgesloten. Dat stelt postulator Bart Geryl. Sinds het heropstarten van de diocesane rechtbank werd op vraag van de Brugse bisschop Jozef De Kesel en onder sterke impuls van de bisschop van Ranchi (India), die regelmatig naar de stand van zaken informeerde, werk gemaakt van het proces voor de zaligverklaring van pater Lievens. "Daardoor kunnen wij het diocesaan proces nu op de vooravond van Missiezondag, op 17 oktober 2015 om 17 uur, met een plechtige eucharistieviering in de Sint-Martinuskerk van Moorslede, het geboortedorp van pater Lievens, afsluiten."


Mirakel

Het proces voor de zalig- en later ook heiligverklaring van pater Lievens werd in 2001 opgestart in het bisdom Brugge. Daarna werden getuigenissen verzameld. Bart Geryl: "Op uitdrukkelijke vraag van mgr. De Kesel wordt het onderzoek naar de eerbiedwaardigheid van pater Constant Lievens nu afgerond. In 2012 werd een nieuw diocesaan tribunaal opgestart. Alle archieven worden verzameld en alle relevante stukken die de heiligheid van Lievens bewijzen worden na de afsluiting van de diocesane fase naar de Congregatie voor de Geloofsleer in Rome doorgestuurd." 

"Het gaat onder meer om kopieën van het archief van de jezuïeten over pater Lievens bij het Kadoc in Leuven. Met de andere documenten beslaat de documentatie voor de zaligverklaring drie archiefdozen vol. In totaal werden 17 archieven in België en India geconsulteerd. Naast het onderzoek van de documentatie, gebeurden bij de diocesane rechtbank ook 17 getuigenverhoren van mensen in India en België over de faam van heiligheid van de Vlaamse missionaris. Dat er iets minder getuigen zijn, is uiteraard het gevolg van het feit dat er geen leeftijdsgenoten meer zijn. Daarom gaat het nu om mensen die getuigen over zijn faam van heiligheid en wordt gesproken over een 'historisch' proces voor de zaligverklaring." 

"De diocesane rechtbank voert momenteel ook onderzoek naar een mirakel van pater Lievens. Het is een mogelijk wonder dat twaalf jaar geleden in het bisdom Brugge zou hebben plaatsgevonden. De erkenning van een dergelijk wonder door de commissies van theologen en artsen, evenals de bisschoppen en kardinalen bij de Congregatie voor Heiligverklaring in Rome is essentieel voor de zaligverklaring. Daarna kan deze paus hopelijk nog de zaligverklaring per decreet officieel afkondigen. Maar zaligverklaringen zijn een werk van lange adem."

Held in India

"Pater Lievens wordt nog steeds beschouwd als een held en bevrijder door de bevolking in de regio van Ranchi", onderstreept Geryl. "Hij kon destijds onder meer beletten dat de bevolking haar gronden kwijtspeelde aan plaatselijke landheren. Daarin slaagde hij onder meer door hen bij te staan met juridisch advies. Zo werd veel sociaal onrecht vermeden. Het streven naar sociale rechtvaardigheid vormt zijn handelsmerk en het blijft tot vandaag een bron van inspiratie voor mensen van vandaag. Zijn sociale bewogenheid en het inzicht dat de bevrijding van de mens de bevrijding van de hele mens moet zijn – waarbij mensen volledig tot hun recht komen – bezat hij al lang voor het Tweede Vaticaans Concilie. Hij benutte sociaal-economische rechtvaardigheid als hefboom om mensen enthousiast te maken voor de blijde boodschap. Daarin lag ook de basis voor het succes van zijn missie in deze regio. Hij was ervan overtuigd dat mensen als het ware aan den lijve moeten ondervinden dat geloof ook iets in hun leven betekent, om hen dat geloof bij te brengen en dit te laten wortelen. De katholieke kerk van Ranchi is vandaag een van de meest bloeiende en levende kerken ter wereld, al blijft zij een minderheidskerk in de Indiase samenleving. Het is een heel bloeiende en sterk groeiende kerk."

Postulator Bart Geryl: "Samen met pater Damiaan de Veuster (1840 – 1889) en pater Ferdinand Verbiest (1623 –1688) behoort hij tot de drie grote geloofsgetuigen van de Belgische Kerk. Persoonlijk vind ik dat hij even groot is als pater Damiaan. Hij kan er gerust naast staan. Zelfs Moeder Theresa had een grote verering voor pater Lievens en wij mogen zeggen dat zuster Jeanne Devos haar werk in zijn geest – mensen geven waar zij recht op hebben – vandaag voortzet. Om een of andere reden bleef pater Lievens echter in de schaduw staan." 

"Hij was ongetwijfeld een heilige. Absoluut. Vooral in India zijn ontelbare mensen daarvan overtuigd. Dat is overigens ook de essentie van een heiligverklaring, namelijk de bevestiging van wat is. Het is de erkenning van wat door het volk Gods algemeen wordt erkend en wordt aanvaard, namelijk dat hij heilig is. Dat komt niet alleen tot uitdrukking in de verering en de devotie, maar ook in de actie. Deze zaligverklaring kan ervoor zorgen dat pater Lievens niet tot een museumstuk of een vage herinnering verwordt en dat zijn inspiratie en bewogenheid ook vandaag actueel blijven. Het stelt bovendien een hele jonge generatie mensen in staat om deze figuur te herontdekken."

Met dank aan kerknet.be

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel