De jezuïeten verlaten Brugge

za 19 mrt 2016 Ignatiaanse familie / Jezuïeten /
De jezuïeten verlaten Brugge

Jezuïetenhuis Iñigo in Brugge gaat laatste jaar in

Jezuïetenhuis Iñigo in Brugge gaat laatste jaar in

De provinciaal van de Vlaamse jezuïeten pater Johan Verschueren heeft een kerkelijke procedure ingezet met betrekking tot de sluiting van de jezuïetencommuniteit Inigo en de Kapel der Zaligsprekingen aan de Kortewinkel in Brugge. Dit met het oog op de definitieve sluiting rond de komende jaarwisseling.

 

Het is met pijn in het hart dat deze beslissing werd genomen, maar de Vlaamse jezuïeten ondergaan dezelfde inkrimping als de hele Kerk in Vlaanderen. Als gevolg van de verminderde draagkracht in de diverse werken en communiteiten, dringt een reorganisatie zich op. Deze is al enkele jaren bezig, maar raakt nu ook de gemeenschap in Brugge.

De jezuïeten kwamen in 1575 in Brugge wonen. Zij vestigden zich achtereenvolgens rond het Sint-Jansplein, aan de Verversdijk en sinds 1875 in de Kortewinkel. De huidige Walburgakerk, door broeder Huyssens gebouwd en voltooid in 1643, was een jezuïetenkerk. In de negentiende eeuw werd in de Vlamingstraat de nu gesloten Heilig Hartkerk gebouwd, die jarenlang als biechtkerk bekend stond.

In 1980 komt pater Aloys Van Doren naar Brugge als nieuwe overste met als opdracht het huis te vernieuwen. Hij maakt er een ‘open huis’ van: het hek aan de ingang verdwijnt en de tuin wordt toegankelijk voor wie voorbijkomt. Vanaf het begin van deze vernieuwing worden er mensen in nood opgevangen, in het bijzonder ex-gevangenen die zich voorbereiden op hun reïntegratie in de samenleving.

Het sociale werk is de voorbije decennia een kenmerk van het huis gebleven. De paters werken tot op vandaag als aalmoezenier in gevangenissen en bij de begeleiding van vluchtelingen. Daarnaast is er de dagelijkse liturgie in de Kapel van de Zaligsprekingen en worden er geestelijke oefeningen, geestelijke begeleiding en bezinningsactiviteiten aangeboden.

De jezuïetengemeenschap Inigo is dankbaar dat ze dit werk zo lang heeft mogen doen, ondersteund door de lokale gelovigen, en ze zal dat graag blijven doen tot het einde van het jaar. Het is met veel spijt dat de jezuïeten na meer dan vier eeuwen het bisdom Brugge en de stad zullen verlaten. Enkele paters zullen naar Mechelen verhuizen, om daar de communiteit te gaan versterken en het sociale werk voort te zetten.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel