De Kapel van de Zaligsprekingen in Brugge

ma 01 okt 2012 Varia /
De Kapel van de Zaligsprekingen in Brugge 5

Een rondleiding in de jezuïetenkapel van Brugge

Een rondleiding in de jezuïetenkapel van Brugge

De kapel van de jezuïeten in de Korte Winkel te Brugge,
wil uitnodigen tot gebed,
in gemeenschappelijke vieringen,
maar ook individueel.
Daartoe werd het karakter van deze kapel in 2000 aangepast.

Een kleine rondleiding…

 

 

 

Zaligsprekingen

De Acht Zaligsprekingen uit de Bergrede leest u op het doek aan de rechtermuur. Ze werden hertaald door Luk Craye sj.

Zalig wie arm voor God staan
en zich niet sterk wanen zonder Hem.

Zalig wie zachte moed opbrengen
en in geweldloos verzet durven treden.

Zalig wie zonder bitterheid spijt ervaren
om de menselijke fouten.

Zalig wie sterk voor gerechtigheid opkomen
niet voor zichzelf maar voor anderen.

Zalig wie vergiffenis schenken
en de mens beminnen spijts zijn fouten.

Zalig wie hun bedoelingen zuiver houden
en in hun streven zichzelf niet zoeken.

Zalig wie trachten vrede te stichten
waar verdeeldheid of onenigheid woekert.

Zalig wie om Christus vervolgd
uitgelachen en belasterd worden
omdat zij voor Hem getuigen.

 

 

Tabernakel

Centraal in de kapel staat het tabernakel. Dit betekent ‘kleine tent’. Het herinnert aan de tent waarin de Ark van het Verbond, met de twee stenen tafelen tussen twee cherubijnen (engelen) bewaard werd. Het was het symbool van Gods blijvende aanwezigheid te midden van zijn volk. Het Nieuwe Verbond wordt ingeluid, zo zegt Johannes, doordat Jezus nu, als Woord van God, “onder ons zijn tent is komen opslaan”. Daarom worden vandaag in het tabernakel de resten bewaard van het eucharistische maal waarin Jezus zich telkens weer aan ons geeft om met ons op te trekken naar de Vader. Tabernakel en kruis vormen één geheel. Het Nieuwe Verbond werd gesloten “in zijn bloed”. Samen worden zij hier in het licht gesteld om ons gebed te richten en te dragen.

 

Lezenaar

De lezenaar neemt een belangrijke plaats in, zodat er een evenredigheid tot stand komt tussen Woord en Brood. Het Woord blijft dode letter zolang het niet uitgesproken en verkondigd wordt. Bij de verkondiging komt het tot leven door de mond van hem of haar die het uitspreekt. Het Woord moet weerklinken in alle hoeken van de wereld. Vandaar het stervormige perkamentvel dat de lezenaar als een trommel bedekt.

 

 

 

 

 

 

 

Altaar

De Eucharistie is de maaltijd waarbij de Heer zijn mensen rondom zich verzamelt. “Waar twee of meer in mijn Naam verzameld zijn, daar ben Ik in hun midden,” zei Hij. Daarom stelt het onderstuk van het altaar twee personen voor, de ene mannelijk, de andere vrouwelijk, die in liefde naar elkaar toe neigen. De sterk uitgewerkte bolvormige ruimte tussen beiden roept de onzichtbare aanwezigheid op van de levende Heer, terwijl de neerhellende vlakken aan het bovenblad de zegenende en beschermende handen suggereren die God houdt boven hen die liefdevol samenzijn in zijn Zoon.

Het altaar en de lezenaar zijn ontwerpen van Bart Bogaert, binnenhuisarchitect en beeldhouwer.

 

Kruisbeeld

Het kruisbeeld werd gemaakt door Rik Van Schil ofm. Hij liet zich inspireren door de Acht Zaligheden die Jezus uitspreekt terwijl hij mediterend en in dialoog met de Heer aan het beeld werkte. Zo kwam het beeld tot stand van een Jezus tot wie mensen kunnen spreken over hun leed en hun zorgen, en Hem ook kunnen danken. Daarom beeldde de kunstenaar de oren van Jezus goed zichtbaar uit. Hij koos ervoor om het beeld aan een kruis te hangen, omdat het een teken blijft van protest tegen onderdrukking en onmenselijkheid, tegen marteling en onschuldig lijden waar ook ter wereld.

 

 

 

 

 

 

Kapel van de Zaligsprekingen

Jezuïetengemeenschap Iñigo, Kortewinkel 10, 8000 Brugge

 

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel