De Sociëteit van Jezus wil meer vrouwen aan boord

De Sociëteit van Jezus wil meer vrouwen aan boord

Niet dat vrouwen nu jezuïet kunnen worden, wel wil de Sociëteit van Jezus weten hoe de samenwerking met vrouwen momenteel is en hoe die verder gestimuleerd kan worden. Want die is belangrijk voor de missie.

Niet dat vrouwen nu jezuïet kunnen worden, wel wil de Sociëteit van Jezus weten hoe de samenwerking met vrouwen momenteel is en hoe die verder gestimuleerd kan worden. Want die is belangrijk voor de missie.

Het komt uiterst zelden voor dat er bij een vergadering van de Generale Curie, het centrale bestuur van de jezuïeten in Rome, meer vrouwen dan mannen aanwezig zijn. Dit is echter de situatie in de Curie van 22 tot 29 oktober, wanneer de Commissie over de rol en verantwoordelijkheden van vrouwen in de Sociëteit van Jezus in Rome vergadert. 

Deze werkgroep, opgericht door pater-generaal Arturo Sosa, heeft zes vrouwelijke leken, een vrouwelijke religieus, vier jezuïeten en een mannelijke leek. Het eerste doel van de groep is de evaluatie van de tenuitvoerlegging van de geest van decreet 14 van de 34e Algemene Congregatie, getiteld Jezuïeten en de situatie van de vrouw in de Kerk en in de burgermaatschappij.

Vrouwen versterken de missie

De werkgroep evalueert de deelname en de positie van vrouwen en de samenwerkingsstructuren op alle niveaus in de instellingen van de Sociëteit van Jezus en haar apostolische werken. Ook doet zij aanbevelingen aan de leidinggevenden op verschillende niveaus binnen de Sociëteit van Jezus om de missie van de Sociëteit te versterken met de actieve deelname van vrouwen. 

De bijeenkomst biedt een gelegenheid om op één plaats te leven en te werken. Dit is een groot voordeel voor de deelnemers nadat de wereldwijde pandemie deze face-to-face ontmoetingen, die zeer belangrijk zijn voor een onderwerp dat sterk door de menselijke dimensie wordt gekenmerkt, verhinderde. De zitting is niet bedoeld om het werk van de commissie af te sluiten, maar om de richtsnoeren en de structuur voor te bereiden van een document dat zal worden voorgelegd aan de Algemene Raad en vervolgens aan de Algemeen Overste zelf, met het oog op de voortzetting van de werkzaamheden.

Wat er besproken werd

De bovengenoemde analyse van decreet 14, de bijdrage van het Secretariaat voor Sociale Rechtvaardigheid en Ecologie – van meet af aan erbij betrokken vanwege de sociale dimensie van het onderwerp – en de meer recente context van de synodaliteit in de Kerk, behoren tot de input voor deze zitting. Er was ook een ontmoeting met het team van JRS (Jesuit Refugee Service), een organisatie waar vrouwen op vele niveaus een belangrijke rol spelen. Tenslotte is het gebed alomtegenwoordig in de bijeenkomst: geestelijk gesprek, eucharistieviering, bezoek aan de kamers van Sint- Ignatius, beoefening van het ignatiaanse levensgebed.

Infomomenten Geestelijke Oefeningen 2020-2021 3

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel