Diakenwijding Walter Ceyssens sj

di 08 mei 2012 Jezuïeten / Roeping en vorming /
Diakenwijding Walter Ceyssens sj

Op 21 april 2012 werd Walter Ceyssens diaken gewijd in de Parijs

Op 21 april 2012 werd Walter Ceyssens diaken gewijd in de Parijs

Op zaterdag 21 april  2012 werd medebroeder Walter Ceyssens in Parijs tot diaken gewijd. Walter woont thans weliswaar in Leuven waar hij zijn theologiestudies afwerkt. Toch leek het zinvol dat hij aansloot bij deze wijdingsplechtigheid in Parijs, waar gewezen studiegenoten van hem – hij studeerde er zelf ook  de voorbije 5 jaar -, tot diaken werden gewijd.  In totaal waren er 11 wijdelingen, uit 7 verschillende landen (België, Colombia,  Frankrijk, Italië, Malta, Peru en Polen). Niet alleen de wijdelingen waren jezuïet, ook de wijdheer, de kersverse aartsbisschop van Luxemburg, Mgr. Jean-Claude Hollerich maakt deel uit van de Sociëteit. Met hem was meteen ook Azië vertegenwoordigd, vermits hij bijna 30 jaar in Japan gewoond en gewerkt heeft.

Reeds op vrijdagavond hadden we afspraak in de Saint-Ignace voor een gebedswake.  De tekst van de voetwassing bij Johannes en van de slotmeditatie van de Geestelijke Oefeningen van Ignatius (de meditatie om te komen tot liefde) nodigden de aanwezigen uit tot stil gebed rond het thema van de dienende liefde.

Allereerst is het goed de aandacht te vestigen op twee dingen.

Ten eerste, de liefde moet zich meer uiten in daden dan in woorden.
Ten tweede, de liefde bestaat in wederzijdse mededeling.
Wie liefheeft geeft en deelt mee wat hij heeft
of van hetgeen hij heeft of vermag aan wie hij liefheeft,
en zo ook omgekeerd, wie geliefd wordt aan wie hem liefheeft.
Heeft de een kennis, eer of rijkdom,
dan zal hij die geven aan wie ze niet heeft,
en zo zal ook de ander doen jegens hem.

G.O. nr. 231

 

Op zaterdagnamiddag, om 15u stipt, deed de wijdingsprocessie, met vooraan de 11 wijdelingen, haar intrede in een nokvolle kerk. Walter werd vergezeld door pater Provinciaal, Fons Swinnen sj, Nikolaas Sintobin sj, zijn plaatselijke overste en Oliver Dy sj, huisgenoot. Ook de beide ouders van Walter  en de diaken van zijn thuisparochie waren uit Limburg afgereisd, Toon Cavens sj was uit Londen overgekomen, er was een ruime delegatie uit Villiers–le-Bel, een veelkleurige voorgemeente van Parijs waar Walter 2 jaar lang had dienst geleverd in de jongerenwerking van de parochie, en ook enkele vrienden en vriendinnen uit Vlaanderen hadden voor de gelegenheid de oversteek gemaakt.

De liturgie was, naar goede Franse gewoonte, innig en biddend. In zijn korte en spirituele homilie legde de bisschop er de nadruk op dat de gelovigen niet zozeer nood hebben aan chefs, dan wel aan herders. En dat gewijde voorgangers maar de nodige geloofwaardigheid en gezag zullen krijgen in de mate dat ze leven van het Woord dat ze verkondigen.

Meteen na de woorddienst volgde de litanie van de heiligen en de handoplegging door de bisschop, het eigenlijke wijdingsmoment. Het was studiegenoot Oliver Dy sj die Walter mocht bekleden met de diakenstola. De nieuwe diakens namen, meteen na het wijdingsmoment,  plaats op hun nieuwe plaatsen, aan de kant van de priesters om vervolgens te assisteren bij de eigenlijke eucharistie.

Hoeft het gezegd dat Walter glunderde van Parijs tot in Leuven!

Na de wijding volgde een korte receptie. De feestelijke maaltijd zelf vond plaats in het jezuïetencollege van Parijs, naast de gemeenschap waar Walter de voorbije jaren gewoond heeft. Opvallend was niet alleen dat sommige van de lokalen waarin het feest doorging een levensgroot panorama boden op de Eiffeltoren. Ook dat al de gerechten klaargemaakt waren door de medebroeders van de gemeenschap zelf. En misschien nog het meest, dat het bovendien echt lekker was!

Vermits Walter nu “transeunt diaken” is, ttz, diaken gewijd is met het oog op het priesterschap, zullen we over afzienbare tijd opnieuw mogen vieren.

Klik hier voor het uitgebreide fotoalbum. 
 

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel