Dieper graven in het Onze Vader

ma 01 jul 2019 Kerk / Spiritualiteit /
Dieper graven in het Onze Vader

In deze verdiepende minicursus van acht korte video’s belicht jezuïet Gregory Brenninkmeijer de rijkdom en de achtergronden van het Onze Vader. "Het fantastische van dit gebed is dat het steeds opnieuw aansluit bij onze realiteit.”

In deze verdiepende minicursus van acht korte video’s belicht jezuïet Gregory Brenninkmeijer de rijkdom en de achtergronden van het Onze Vader. “Het fantastische van dit gebed is dat het steeds opnieuw aansluit bij onze realiteit.”

Voor deze minicursus ging Rick Timmermans in gesprek met pater Gregory Brenninkmeijer sj. Bede voor bede graven ze dieper in het Onze Vader en komen zo de betekenis en de diepgang van dit bekendste christelijke gebed op het spoor.

Onze Vader: De oorsprong

Het Onze Vader richt ons hele leven op God”, zegt jezuïet Gregory Brenninkmeijer. “Het fantastische van dit gebed is dat er zoveel aanknopingspunten in zitten met ons leven. Het sluit steeds opnieuw aan bij de realiteit waarin wij staan.”

Die in de hemelen zijt

Jezus laat ons God aanspreken als Vader. Dat was revolutionair in Jezus’ tijd, zegt Gregory Brenninkmeijer sj. Wat Jezus zijn hele leven deed, was het godsbeeld van de mensen bijstellen. Hij maakte van de stamgod, de machtige God, de sterke heerser, een God met wie je in relatie kunt treden. Een liefdesrelatie. En daarom dus deze aanhef. We mogen tot God spreken zoals een kind tot zijn vader. Maar sommigen zouden misschien liever Onze Moeder zeggen…?

Uw koninkrijk kome

Met deze bede bidden of Gods droom voor onze wereld werkelijkheid mag worden. Dat is een rijk, een heerschappij van de liefde. “Een andere samenleving dus dan de onze”, zegt Gregory Brenninkmeijer sj. “We vragen of onze samenleving mag worden zoals God die bedoeld heeft, niet zoals wij die vormgeven, met onze behoefte aan macht en gezag.” Maar zo’n samenleving komt natuurlijk niet uit de hemel vallen…

Uw wil geschiede

“Dit is geen ongevaarlijke bede”, zegt Gregory Brenninkmeijer sj. Jezus volbracht de wil van de Vader en dat leidde hem naar het kruis, naar de dood. Maar deze bede kan ook wel wat massief klinken. Een beetje als: Vaders wil is wet?

Geef ons heden ons dagelijks brood

Lokt deze bede een schuldbekentenis uit? Lucas zegt: “Geef ons elke dag het brood dat nodig is”. Daarmee verwijst hij naar het manna in de woestijn. Toen gaf God iedere dag brood, genoeg voor iedereen. Er waren geen armen, geen rijken en of je oud of jong was deed er niet toe. Hoe anders is dat in onze wereld, waarin velen geen fatsoenlijke maaltijd krijgen? Hoe bid je deze bede met die ongelijkheid in je achterhoofd?

En vergeef ons onze schuld

Deze bede gaat niet over onze fouten, maar over onze schuld. Over de ellende die ik een ander berokken met mijn daden. Wil ik daarvoor vergeving ontvangen, dan zal ik mij eerst met de ander moeten verzoenen. Geen makkelijk bede, dit gebed om ommekeer. Heb ik de moed mijn verantwoordelijkheid te nemen?

En leid ons niet in beproeving

“Dit is een moeilijke bede”, zegt Gregory Brenninkmeijer sj. “Misschien kunnen we beter bidden: en beproef mij niet boven mijn krachten.” De beproeving waarover de bede gaat, is de beproeving van ons geloof. “Het draait alsmaar om de vraag: mag God God zijn?”, zegt Brenninkmeijer. “Blijf ik mijzelf aan God hechten; is Hij nog wel de basis van mijn geloven, leven en liefhebben?”

Verlos ons van het kwade

Lucas heeft deze bede niet opgenomen in zijn versie van het Onze Vader. Maar wat kunnen we verstaan onder ‘het kwaad’ of ‘de boze’?

Lees hier een portretinterview met Gregory Brenninkmeijer sj.

De minicursus over het Onze Vader is een productie van Bidden Onderweg, de dagelijkse gebedspodcast van de jezuïeten. Naast podcasts biedt Bidden Onderweg tal van verdiepende video’s over thema’s die raken aan geloven, christelijke spiritualiteit en bidden. Op hun YouTube-kanaal vind je video’s over onder andere: vergeving, God vinden op de werkvloer, twijfel, je roeping vinden.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel