Een revolutie in de Catalaanse jezuïetencolleges

Een revolutie in de Catalaanse jezuïetencolleges

Een nieuwe aanpak verandert de traditionele klas revolutionnair.

Een nieuwe aanpak verandert de traditionele klas revolutionnair.

Huiswerkopdrachten, proefwerken, de meester die voorin de klas les staat te geven – dit alles is voorbij voor 800 leerlingen in drie jezuïetencolleges in Catalonië. Sinds 1 september 2015 veroorzaakt een proefproject een ware revolutie in het studieprogramma voor een aantal lagere groepen van de basisschool, maar ook voor kinderen van tien tot twaalf jaar.

Vooral het programma van de twee hoogste groepen is ingrijpend veranderd.De traditionele klassen bestaan niet meer. Twee grote groepen van 60 kinderen worden nu elk begeleid door drie docenten. Elke dag begint met een half uur ontspanning. De juf of de meester kunnen een tekst, een video, een lied voorstellen, of gewoon stilte. Je zou bijna zeggen dat het de sfeer van een bedrijf betrof.

Tablets en computers voor iedereen

De leerkrachten presenteren vervolgens de doelstellingen en het project waar het de komende drie weken over zal gaan. "Het project dat we 'It's history time' genoemd hebben, stelt ons in staat om verschillende historische perioden te behandelen in drie talen, namelijk Spaans, Catalaans en Engels" vertelt ons Jordi Lopez, 31 jaar oud en leraar sinds zes jaar. "We hebben ons met wiskunde beziggehouden aan de hand van een kubus waarbij op elk vlak historische tijdperken behandeld werden. Het project is voorgesteld geworden aan familieleden. De kinderen moesten hun werk mondeling toelichten."

Bijeenkomsten met ouders – een effectief middel om afhaken tegen te gaan

Na twee kwartalen volgens deze methode gewerkt te hebben, zijn de docenten enthousiast. "Ik zou voor geen geld naar het vorige systeem terugwillen" verzekert Jordi ons. "De leerlingen komen gelukkiger, meer geconcentreerd en ook zelfstandiger naar school en ik werk in een team met twee leerkrachten."

Alle leerlingen hebben tablets en computers; de scheiding tussen de verschillende klassen is verdwenen; de kinderen luisteren naar de leraren vanop trapjes; de tafels hebben wielen om zo gemakkelijk werkgroepen te kunnen vormen en alle muren zijn gekleurd – het lijkt wel het hoofdkantoor van een high-tech onderneming.

56000 ideeën in twee jaar

De jezuïeten van Catalonië hebben zes jaar over dit project nagedacht. "Het is onze missie om mensen op te leiden voor een 'geglobaliseerde wereld'. Het is niet langer mogelijk om zich tevreden te stellen met lesmethodes die ontwikkeld zijn in de negentiende eeuw" aldus Xavier Argabay, algemeen directeur van de Fundació Jesuïtes Educació. En zo is het project Horizonte 2020 ontstaan.

Hij had zich tevreden kunnen stellen met een commissie van deskundigen om het systeem door te lichten. Hij gaf evenwel de voorkeur aan een commissie waar leerkrachten, leerlingen en ouders in twee jaar 56.000 ideeën hebben ingebracht. De docenten hebben gedurende negen weken een opleiding gevolgd om een nieuw programma te kunnen ontwikkelen, waarbij ze werden geholpen door deskundigen op het gebied van meervoudige intelligentie.

"Het doel is om over te stappen van een systeem waarbij de leerling luistert en huiswerk maakt, naar een opzet waar hij of zij de hoofdrolspeler is en de antwoorden ontdekt. De verschillende schoolvakken verdwijnen als zodanig en daarvoor in de plaats komen interdisciplinaire projecten" legt Xavier Argabay uit.

De beoordeling vindt gedurende het hele jaar plaats en is gebaseerd op vaardigheden, groepswerk en informatieinwinning. Tegen 2020 zullen de acht jezuïetencolleges, met in totaal 13.200 leerlingen, zijn overgestapt naar het nieuwe systeem.

Valérie Demon

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel