Een vluchteling bij jou thuis: “Up Together”

Een vluchteling bij jou thuis: "Up Together"

Een project van de Jesuit Refugee Service

Een project van de Jesuit Refugee Service

Jan en Katrien vroegen aan de Jesuit Refugee Service Belgium om bij hen thuis, in Antwerpen, voor een groep belangstellenden, het project "Up Together" te komen voorstellen. Een verslag

Een bepaalde vrijheid

Een van de mooiste momenten in het leven van een gezin zijn die momenten waarop een gezin, eensgezind, zijn deuren opent voor een buiten-staander. Een al dan niet bekende medemens aan wie het gezin een bepaalde vrijheid schenkt, de vrijheid nl. om als gast voor enige tijd deel te hebben aan het gezinsleven. Gastvrijheid dus. Met deze ervaring, en om ons steentje bij te dragen in de aanpak van zoveel vluchtelingenleed, namen we contact op met JRS.

Up Together

Recent hebben zij een nieuw project in het leven geroepen: Up Together, een initiatief om via lokale netwerken de meest kwetsbare vreemdelingen op te vangen en te begeleiden. "De personen aan wie we gastvrijheid bieden hebben letterlijk niets: geen onderdak, geen inkomen, geen rechten en geen enkel middel om een statuut te verkrijgen. Wij willen hen een haard en een netwerk van relaties aanbieden zodat ze weer rechtop kunnen staan en zo zelfstandig mogelijk aan hun toekomst kunnen werken. " (uit de flyer van Up Together)

Info thuis

We organiseerden bij ons thuis een info- en uitwisselingsavond. Met zo'n 25 personen kwamen we samen. Dhr. Philippe Spegelaere, verantwoordelijke voor Up Together, legde de werking uit: de doelgroep zijn de zg. onverwijderbare personen, zij die alle procedures doorlopen hebben, afgewezen werden en vrijgelaten uit de opvangcentra.  Zij kunnen nergens meer terecht en zijn dus gedwongen in de illegaliteit verder te leven.

Twee mogelijkheden

Er zijn twee mogelijkheden voor wie mee wil werken aan het hospitaliteitsproject: 1/ als trajectbegeleider: dit betekent dat je je inzet om een vluchteling op te volgen en bij te staan in het traject dat hij doorloopt van het ene gastverblijf naar het andere. Concreet komt dit neer op twee uur per week.

2/ als gastheer of -vrouw: je kan iemand in huis ontvangen voor een duur die je zelf op voorhand bepaald. Meestal 6 tot 8 weken.

Start in het Antwerpse?

Na de voorstelling van het project volgde een moment van uitwisseling. De meeste aanwezigen speelden hun contactgegevens door en zullen individueel nog terug benaderd worden. Als JRS onder hen één trajectbegeleider en drie gastverblijven vindt (in gezinnen, bij alleenstaanden of in gemeenschappen), kan men starten in het Antwerpse. Dan kan één persoon onderdak krijgen voor een periode van ongeveer vier maanden. Tijdens die eerste maanden wordt dan gezocht om het netwerk verder uit te breiden zodat de opgevangen persoon een jaar lang geholpen kan worden. 

Wij kijken er hoopvol en biddend naar uit!

Jan, Katrien en kinderen

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel