Eerbetoon aan vermoorde jezuïet Rutilio Grande

ma 25 feb 2019 Gerechtigheid / Jezuïeten / Kerk / Wereldwijd /
Eerbetoon aan Rutilio Grande SJ

Tijdens zijn bezoek aan El Salvador stond pater generaal Arturo Sosa sj stil bij de moord op Rutilio Grande sj. Een dood die de pastorale missie van Oscar Romero sterk beïnvloedde.

Tijdens zijn bezoek aan El Salvador stond pater generaal Arturo Sosa sj stil bij de moord op Rutilio Grande sj. Een dood die de pastorale missie van Oscar Romero sterk beïnvloedde.

Een paar kilometer voor El Paisnal wilde pater generaal stilhouden bij de plaats waar, op 12 maart 1977, pater Rutilio Grande sj, Manuel Solórzano en het jonge kind Nelson Rutilio Lemus werden neergeschoten door leden van de Nationale Garde.

Pater Rutilio was de pastoor van Aguilares. Zijn pastorale werk met de boeren in de regio hielp hen, een gevolg van de evangelisatie, te begrijpen dat de boodschap van Jezus bevrijdt van alle onrecht. De boeren mobiliseerden zich vervolgens om hun rechten en waardigheid te verdedigen tegenover de regionale landeigenaren die hen om die reden lieten ombrengen.

Op die plaats, staand voor de kruisen die verwijzen naar de drie met geweld verbrijzelde levens, bad pater generaal een korte tijd. Ontroerd herinnerde hij zich dat de moord op Rutilio plaatsvond ongeveer drie maanden voor zijn priesterwijding in juli 1977.

Vriend van bisschop Oscar Romero

Pater Rutilio was een goede vriend van bisschop Oscar Romero en de geestelijkheid van het aartsbisdom San Salvador. Zijn gewelddadige dood, in opdracht van de arrogante machtigen in samenwerking met de regering van het land, leidde ertoe dat bisschop Romero de richting van zijn pastorale missie in het aartsbisdom San Salvador veranderde, waarbij hij zelf de verdediging van de armen op zich nam. Het is ook het aartsbisdom dat zich sterk maakt voor het proces van de zaligverklaring van pater Rutilio, een proces dat de Heilige Vader met interesse volgt.

De martelaren getuigen van de doeltreffendheid van dat ene verlossende offer

Pater Sosa wilde de eucharistie vieren in de kerk van de kleine stad El Paisnal, waar de lichamen van Rutilio en zijn mede-martelaren nu begraven liggen. De provinciaal van Midden-Amerika en tien andere jezuïeten vergezelden hem evenals een honderdtal medewerkers van de acht apostolische werken van de Sociëteit van Jezus in het land.

Het Woord in praktijk brengen

“We zijn hier gekomen om de eucharistie te vieren en om God te vragen dat het voorbeeld van de christelijke toewijding van Rutilio Grande en zijn metgezellen, martelaren voor het geloof dat sociale rechtvaardigheid bevordert, ons inspireert en vernieuwt”, zei pater generaal bij het begin van de eucharistie. 

In zijn preek wees pater Sosa de aanwezigen erop dat “de martelaren getuigen van de doeltreffendheid van dat ene verlossende offer, het offer van het leven gegeven uit liefde en met liefde, zoals Jezus deed, om bevrijding en verzoening aan te bieden. Het is een offer dat, door de kracht van de Geest, ook kan worden gebracht door hen die de uitnodiging aannemen om Gods Woord in praktijk te brengen en het pad van zijn Zoon te volgen.”

Lees ook het portret van Ignacio Ellacuría sj, een belangrijke bevrijdingstheoloog die ook omkwam in El Salvador.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel