Eerste persconferentie pater Arturo Sosa sj

wo 19 okt 2016 Jezuïeten / Wereldwijd /
Eerste persconferentie pater Arturo Sosa sj

Persdoop nieuwe algemene overste jezuïeten

Persdoop nieuwe algemene overste jezuïeten

Slechts een paar dagen na zijn verkiezing had pater generaal Arturo Sosa een ontmoeting met ongeveer zeventig journalisten in de aula van de Algemene Congregatie (AC) – zijn vuurdoop als algemene overste van de Sociëteit van Jezus. Hij werd geïntroduceerd door pater Federico Lombardi die zei dat de nieuwe algemeen overste had deelgenomen aan AC 33 in 1983 als jongste afgevaardigde. Pater Lombardi benadrukte de goede relatie tussen pater Sosa en de vorige generaal, pater Adolfo Nicolás. Hij merkte op dat pater Sosa de eerste niet-Europese generaal van de jezuïeten was.

Diepe vrede

In zijn eerste opmerkingen verklaarde de nieuwe algemeen overste dat hij een diepe vrede voelde en dat hij, hoewel hij zeker niet verwacht had te worden gekozen, vertrouwde op God en klaar was om de Sociëteit van Jezus en de Kerk te dienen in deze nieuwe functie. Hij vermeldde ook hoe dankbaar hij was, namens de hele jezuïetenorde, tegenover zijn voorganger, pater Adolfo Nicolás, die zich volledig had ingezet voor zijn taak. Hij zei dat de vorige generale overste opnieuw beschikbaar zal zijn voor de missies die zijn oversten hem geven; zoals elke jezuïet dat is – wat zijn verantwoordelijkheden binnen de orde ook geweest zijn. Tot slot verklaarde hij dat van deze Algemene Congregatie niet werd verwacht dat zij de richting van de jezuïeten gedurende de afgelopen tientallen jaren zou veranderen, namelijk, de dienst van het geloof en de bevordering van rechtvaardigheid. In plaats daarvan is er een noodzaak om de beste en meest efficiënte manieren te vinden om vandaag in een gediversifieerde en multiculturele wereld van dienst te zijn, in een context die vraagt ​​om meerdere vormen van samenwerking.

Er waren ongeveer veertig minuten voor vragen van de pers. Journalisten uit verschillende landen, waaronder Spanje, Chili, Argentinië, Frankrijk, de Verenigde Staten en Italië, stelden een tiental vragen.

Situatie in Venezuela

De eerste vraag was niet onverwacht: wat zou de nieuwe algemene overste zeggen over de situatie van zijn land, Venezuela? Pater Sosa erkende dat hij een groot deel van zijn academische leven had besteed aan het bestuderen en becommentariëren van het politieke leven in Venezuela. Hij legde kort uit hoe een land dat leefde van de inkomsten van één natuurlijke hulpbron, binnen een systeem dat volledig beheerd wordt door de overheid, niet gemakkelijk een echte democratie kan zijn. Anderzijds benadrukte hij dat een groot deel van de bevolking hoopt op nieuwe bruggen tussen alle bevolkingsgroepen zodat een echte dialoog kan beginnen met het oog op iets waarvan allen zullen kunnen profiteren.

Paus Franciscus en de "zwarte paus"

Twee of drie vragen hadden betrekking op paus Franciscus, zijn verwachte relatie met hem en meer in het algemeen de verhouding tussen de jezuïeten en de paus, die zij beloven te dienen. De algemene overste werd ook gevraagd of hij het prettig vindt om als de “zwarte paus” beschouwd te worden. Op deze laatste vraag antwoordde hij dat hij niet gesteld is op deze bijnaam. Hij legde uit dat sinds de oprichting van de orde de jezuïeten hebben willen ingaan op verzoeken van de paus om te dienen daar waar er een nood was omdat ze geloven in de wereldwijde visie van de paus als universele herder. Hij vermeldde ook dat hij de huidige paus bij een aantal gelegenheden had ontmoet: eerst tijdens de 33e Algemene Congregatie, toen in het kader van zijn werk in de sociale centra in Latijns-Amerika, in Argentinië, en meer recent in zijn taak als afgevaardigde van pater generaal voor de interprovinciale huizen en werken in Rome. Deze ontmoetingen waren altijd hartelijk en vruchtbaar.

Gehechtheid aan Jezus

Pater Generaal werd ook gevraagd naar de manier waarop hij werd gekozen, de redenen voor het ontslag van zijn voorganger, het feit dat hij gekozen was voor het leven, zijn prioriteiten en de belangrijkste uitdagingen waarmee de jezuïeten nu worden geconfronteerd. Bij het beantwoorden van elk van deze vragen gaf hij meer inzicht in de betekenis van zijn functie en bovendien op het engagement van de jezuïeten om nederig en vanuit hun gehechtheid aan Jezus bij te dragen aan de opbouw van een wereld waarin elke mens telt.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel