Europese “School van het hart”

Europese "School van het hart"

Jan van de Poll sj vertelt over het Europese Tertiaat in Dublin

Jan van de Poll sj vertelt over het Europese Tertiaat in Dublin

Pater Jan van de Poll sj is directeur van het Europees Tertiaat in Dublin, een opleidingshuis voor jezuïeten in hun laatste vormingsjaar, meestal enkele jaren na de priesterwijding. Hij vertelt over zijn ervaringen. 

Gesprekken

"Vandaag juist drie gesprekken achter de rug. Eerst met een jezuïet die zes jaar consultor was in zijn provincie en nu als veertiger zijn tertiaat doet. Na het tertiaat zal hij president van een universiteit zijn. Mijn tweede gesprekspartner voor persoonlijke begeleiding vandaag was een aantal jaren assistent van zijn provinciaal. De derde was studentenpastor en is nu ‘klusjesman’ in ons huis. Jong, maar vol ervaring onder communisme en daarna. Vanmorgen hadden we een gast die sprak over hoe je met verandering en overgang omgaat. En vanavond hebben we een lezing over ‘Leiderschap en Spiritualiteit’. Met veel gasten.

Het is een heel boeiend leven hier in Dublin. Het begon voor mij zeven jaar geleden samen met een Ierse jezuïet. Pater Kolvenbach, de vorige algemene overste in de Sociëteit van Jezus, zond ons om samen een Europees tertiaat te starten.

Vanuit het hart

Waarom? Onder de Europese provinciaals groeide het besef dat er een Engelstalig laatste vormingsjaar voor jezuïeten in Europa nodig was. Dat jaar helpt om integratie van de jezuïet en zijn ingroei in de Sociëteit en Kerk tot een voorlopige afronding te brengen Tot nu toe hadden we vierentachtig jezuïeten hier in Dublin, waarvan tachtig procent uit Europa. Wat er zoal gebeurt? Een introductieprogramma geeft de fundamenten van het vormingsjaar. We delen bepaalde onderwerpen met elkaar sprekend vanuit het hart, gaan een paar dagen de bergen in en kijken naar de wortels van de Ierse kerk. Daarmee wordt ieder geholpen om naar de wortels van zijn eigen land, achtergrond en cultuur te kijken. Dat leidt tot het schrijven van een levensgeschiedenis, vooral dan met de vraag hoe God met je bezig was en is. We nemen de gronddocumenten van de Sociëteit door, wel wetend dat het bij onze groep om vorming van volwassenen gaat. Sprekers en experts worden uitgenodigd uit Ierland en andere landen in Europa. Een persoonlijk begeleide dertigdaagse retraite vindt plaats, waarin de roeping bevestigd kan worden. Een ieder gaat tien weken naar een plaats ergens in ‘Groot’ Europa: vluchtelingen in Malta, daklozen in Edinburgh, parochies in Portugal, het Europese werk in Brussel, gehandicapten in de Oekraïne, een school in Kosovo. De geloften worden doorgenomen en de Constituties van de Sociëteit en de hedendaagse documenten krijgen volle aandacht. Thema’s als leiderschap, communauteitsleven, intellectueel apostolaat, islam en secularisatie worden bestudeerd binnen de context van Kerk en wereld. We gebruiken ook de aanwezige talenten onder ons.

Grenzen doorbreken

Na acht maanden evalueren we en op basis daarvan passen de directeurs (de Ier Joe Dargan en ikzelf) het programma aan. Voorlopig zien we dat een groep jonge jezuïeten geholpen zijn om  Europees te denken, om hun grenzen te doorbreken en om boeiende religieuzen te zijn in de Kerk en Sociëteit in Europa. Jan van de Poll SJ

  • www.tertianship.eu

 

Met dank aan "Jezuïeten"

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel