Gebed ter voorbereiding 36ste Algemene Congregatie jezuïeten

Gebed ter voorbereiding 36ste Algemene Congregatie jezuïeten

36 AC start in oktober 2016

36 AC start in oktober 2016

In oktober 2016 komt in Rome de 36ste Algemene Congregatie van de Sociëteit van Jezus samen. Zij is samengesteld uit iets meer dan 200 afgevaardigden van de 17.000 jezuïeten wereldwijd. Zij zullen een nieuwe algemene overste kiezen, de dertigste opvolger van Ignatius van Loyola.

Hieronder vind je een gebed ter voorbereiding van deze belangrijke gebeurtenis.

 

Gebed voor het welslagen van de ALGEMENE CONGREGATIE

God onze Vader, machtig en barmhartig;

U hebt uw Zoon Jezus tot ons gezonden,

            uw levend Woord,

            om de mensheid te redden door zijn leven, zijn dood en verrijzenis.

U hebt de Heilige Geest gezonden

            om uw volk onderweg op aarde, uw kerk,

            te leiden en te vergezellen.

Met vertrouwen bidden wij tot U

voor het Gezelschap dat de Naam van Jezus draagt.

Geef dat de 36e Algemene Congregatie zich opent voor uw Heilige Geest:

            zodat wij leven voor de grotere eer van uw naam,

            trouw aan onze geschiedenis

            en trouw aan het voorbeeld van de heiligen die ons zijn voorgegaan.

 

Geef ons de geest van dienstbaarheid aan uw Kerk

            onder de banier van het Kruis,

geef ons een diepe liefde voor de wereld die U geschapen hebt

            en hebt toevertrouwd aan uw mensen,

geef ons de genade om met uw ogen

            de schoonheid en het lijden te zien van onze zusters en broeders,

schenk ons een hart dat klopt verenigd met uw hart:

            een hart dat U liefheeft en dient in alle dingen.

Dit alles vragen wij U door Jezus, de Verlosser,

            die van ons vrije mensen heeft gemaakt.  Amen.

Heilige Maria, Moeder van de Sociëteit, bid voor ons.

Alle heiligen van de Sociëteit, bidt voor ons.

 

 

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel