Gebed voor het welslagen van de 36ste Algemene Congregatie van de SJ

di 27 sep 2016 Jezuïeten / Spiritualiteit / Wereldwijd /
Gebed voor het welslagen van de 36ste Algemene Congregatie van de SJ

Meebidden ter voorbereiding van AC 36

Meebidden ter voorbereiding van AC 36

 

Gebed voor het welslagen van de GENERALE CONGREGATIE

 

 

 

God onze Vader, machtig en barmhartig;

U hebt uw Zoon Jezus tot ons gezonden,

            uw levend Woord,

            om de mensheid te redden door zijn leven, zijn dood en verrijzenis.

U hebt de Heilige Geest gezonden

            om uw volk onderweg op aarde, uw kerk,

            te leiden en te vergezellen.

 

Met vertrouwen bidden wij tot U

voor het Gezelschap dat de Naam van Jezus draagt.

Geef dat de 36e Algemene Congregatie zich opent voor uw Heilige Geest:

            zodat wij leven voor de grotere eer van uw naam,

            trouw aan onze geschiedenis

            en trouw aan het voorbeeld van de heiligen die ons zijn voorgegaan.

 

Geef ons de geest van dienstbaarheid aan uw Kerk

            onder de banier van het Kruis,

geef ons een diepe liefde voor de wereld die U geschapen hebt

            en hebt toevertrouwd aan uw mensen,

geef ons de genade om met uw ogen

            de schoonheid en het lijden te zien van onze zusters en broeders,

schenk ons een hart dat klopt verenigd met uw hart:

            een hart dat U liefheeft en dient in alle dingen.

 

Dit alles vragen wij U door Jezus, de Verlosser,

            die van ons vrije mensen heeft gemaakt.  Amen.

 

Heilige Maria, Moeder van de Sociëteit, bid voor ons.

Alle heiligen van de Sociëteit, bidt voor ons.

 

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel