Gebedsintentie en -video Paus Franciscus voor februari 2016

wo 01 feb 2017 Kerk / Spiritualiteit / Wereldwijd /
Gebedsintentie en -video Paus Franciscus voor februari 2016

Wereldwijd gebedsnetwerk

Wereldwijd gebedsnetwerk

 

 

 

 

Februari 2017

Algemene intentieBemoediging voor mensen in nood

Dat allen die in nood verkeren, vooral armen, vluchtelingen en mensen aan de rand van onze maatschappij, in onze gemeenschappen welkom mogen zijn en daar steun en bemoediging mogen vinden.

Commentaar door Ludwig Van Heucke sj

Waarom zou onze vorige abt deze kloostermuur zo hoog gebouwd hebben?” vroeg de abt een jonge monnik. “Om niet meer bekoord te worden bij het gadeslaan van de boze buitenwereld?” probeerde de nieuwkomer.
‘Ik vermoed’, besloot vader abt, ‘dat hij veeleer hoopte dat de mensen buiten niet langer hoeven te dwalen bij het zien van al de slechtigheid binnen ons klooster.

Er is meer en meer sprake van muren bouwen. De reden is dan meestal dezelfde die de onervaren monnik gaf: om de gevaarlijke wereld buiten te houden. “Believe me, it is an angry world out there”, beweerde een wereldleider. Een woedende wereld, die ons in de verdediging dwingt.

Laat uw hart niet verontrust worden, is Jezus boodschap telkens weer. Laat u niet meeslepen. Bidden we dan met Paus Franciscus tegen de angsten die ons onze deuren doen sluiten.
Dat we veeleer een hoop mogen zijn voor allen in nood.

Aan de voet van het vrijheidsstandbeeld in New York is een bronzen plaat bevestigd.
Daarop gegraveerd staat het sonnet “The New Colossus” van de dichteres Emma Lazarus (1848-1897). Met daarin de woorden:

"…Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning
to breathe free,
The wretched refuse
of your teeming shore.
Send these, the homeless,
tempest-tost to me,
I lift my lamp beside the golden door!"

"…Geef mij uw vermoeiden, uw armen,
Uw opeengepakte massa’s die snakken
naar vrije lucht,
Het ellendige afval
van uw wemelende kust.
Stuur deze, de daklozen, zeestorm-dooreengeschud, naar mij toe,
Ik hef mijn lamp op naast de gouden deur

Alle gebedsintenties van de Paus op biddenmetdepaus.org

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel