Wat paus Franciscus vraagt aan de rechters #gebedsvideo

vr 05 jul 2019 Kerk / Spiritualiteit /
Wat paus Franciscus vraagt aan de rechters

Dat zij die werken voor de rechterlijke macht onomkoopbaar zijn en dat het onrecht dat in de wereld heerst, niet het laatste woord heeft. Een nieuwe gebedsvideo van paus Franciscus.

Dat zij die werken voor de rechterlijke macht onomkoopbaar zijn en dat het onrecht dat in de wereld heerst, niet het laatste woord heeft. Een nieuwe gebedsvideo van paus Franciscus.

Overweging door Ludwig Van Heucke sj

Paus Franciscus benadrukt herhaaldelijk het belang van de roeping van rechters. Zij zijn een toevlucht om onze gepolariseerde wereld rechtvaardiger te maken. Daartoe moeten zij onpartijdig kunnen oordelen, ‘zonder angst of gunst’. Dan krijgen ook machtelozen en verdrukten hun waardigheid terug.

Wij zien echter hoe de rechtsgang, zelfs in de beste rechtsstaat, gebrekkig en onbarmhartig mensenwerk blijft. Ook Jezus stond voor een Sanhedrin… De verlokking van het geld, de macht van belangengroepen, de onmacht om de volle waarheid te achterhalen, vooroordelen, de hernieuwde roep om wraak en de doodstraf… Die smoren de stem van Gods mededogen en verzoening. De Paus wil nochtans dat precies die stem in elke rechtszaal weerklinkt. Hij herinnert daarbij aan Jezus’ woorden:

Zalig zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, die verzoening bewerken en vrede stichten, zij zullen kinderen van God genoemd worden (Matteüs 5, 6 en 9).

Ik bid met de paus om verzoening, vrede en recht in onze menselijke rechtspraak.

Ik bid dat allen leven mogen bezitten en wel leven in overvloed (Joh 10, 10).

Ik bid dat Gods stem mag gehoord worden overal, ook in mijn eigen hart.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel