God vinden in de stad, hoe doe je dat?

God vinden in de stad

Hoe kan een 21e-eeuwse stadsbewoner God vinden in zijn dagelijks leven? In de stadsretraite van de jezuïeten in Amsterdam werd daarmee geoefend.

Hoe kan een 21e-eeuwse stadsbewoner God vinden in zijn dagelijks leven? In de stadsretraite van de jezuïeten in Amsterdam werd daarmee geoefend.

“We moeten Ons` Lieve Heer van Solder halen en met Hem de stad in gaan!” Zo drukte een van de deelnemers aan de Amsterdamse zomerretraite enthousiast uit waar het omgaat in deze retraite: God vinden in de stad. 

Maar ‘de stilte’ is slechts een van de twee thema’s van de retraite.

Voor de tweede keer werd deze zomer in de Amsterdamse Krijtberg kerk een stadsretraite aangeboden. Gedurende vier dagen namen mensen deel aan een programma van stilte en meditatie. Het programma bestond uit drie aangeboden meditaties, een gesprek met een persoonlijke begeleider en een aantal gezamenlijke gebeden, waaronder een eucharistieviering. In een context van stilte en gebed konden mensen zich vrij maken van hun dagelijkse zorgen en tot rust komen. En in deze rust, de ruimte vinden om te luisteren naar wat belangrijk is in hun leven en waar God tot hen spreekt. Maar ‘de stilte’ is slechts een van de twee thema’s van de retraite; het andere is ‘de stad’.

Gods Rijk in de stad?

“Sta op, ga de stad in en daar zal iemand u zeggen wat je moet doen.” Deze Bijbeltekst uit de Handelingen van de Apostelen is tijdens de stadsretraite vrij letterlijk genomen. Deelnemers werden gevraagd om de stad in te gaan. Om te zien ‘hoe ben ik aanwezig in de stad?’ en nog veel belangrijker: ‘hoe is God aanwezig in de stad?’. Maar al te vaak was het een ontdekkingstocht. Een deelneemster die aanvankelijk zei: “Het koninkrijk van God? Ik zie het niet in de stad hoor.” En toch merkte zij Gods aanwezigheid op in een vriendelijk gesprek met een serveerster. Een ander herkende in een arme man, die gebogen liep onder zijn koffer die alles wat hij had leek te bevatten, het beeld van de lijdende Christus.

Infomomenten Geestelijke Oefeningen 2020-2021 3

Blijdschap bij de deelnemers

Door zo aandachtig en stil in de stad te zijn, leerde de deelnemers Gods aanwezigheid op te merken. In het stadstafereel, maar ook in hun dagelijks leven. De blijdschap waarmee de deelnemers erkenden: “ja, in mijn leven ben ik na een moeilijke periode weer verrezen zoals Jezus uit het graf is opgestaan” en “soms genees ik ook mensen zoals als Jezus dat deed, door een vriendelijk woord of een helpende hand” tonen aan hoe mooi en belangrijk het is om het geloof en het dagelijks leven met elkaar te verbinden.

Juist het vinden van Gods aanwezigheid in het dagelijkse leven van 21e-eeuwse stadsbewoners was het doel van deze retraite. Het was erg mooi om als begeleider ervan getuige te mogen zijn hoe God in de stad bij ons is. 

Door Bastiaan van Rooijen sj, begeleider van de stadsretraite

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel