Dank voor jullie bijzondere generositeit – help ons Oekraïense vluchtelingen helpen

wo 06 apr 2022 Gerechtigheid / Jezuïeten /
Help de jezuïeten om oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne te helpen 1

De Nederlandse en Vlaamse jezuïeten starten een inzamelingsactie voor de opvang van oorlogsvluchtelingen. Regionaal overste Marc Desmet vraagt in deze brief om uw steun.

De Nederlandse en Vlaamse jezuïeten starten een inzamelingsactie voor de opvang van oorlogsvluchtelingen. Regionaal overste Marc Desmet vraagt in deze brief om uw steun.

UPDATE: 5 april

Wij mochten vele giften ontvangen voor Jesuit Aid for Ukraine, de actie van de Poolse en Oekraïense jezuïeten ten bate van oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.

Na onze oproep “Help ons te helpen” kregen wij van overal reacties: velen hebben onze oproep gedeeld. Wij willen alle weldoeners van ganser harte bedanken voor hun zeer gulle bijdrage! Op 5 april bedroeg het totaal van de giften liefst 255.533,89 euro. Dit bedrag wordt integraal overgemaakt aan de jezuïeten ter plaatse.

Dankzij de bijdragen kon zeer snel concrete hulp worden geboden, zoals:
* aankoop van een minibus door de Poolse jezuïeten, die met deze bus onophoudelijk vluchtelingen naar Polen brengen en hulpmiddelen meenemen naar Oekraïne
* opvang van vluchtelingen bij de jezuïeten in Lviv
* tijdelijke opvang van honderden vluchtelingen op doorreis in Chmelnytskyj
* ondersteuning van het weeshuis in Sambir van de Zusters Franciscanessen
* de financiering van een minibus voor de Jesuit Refugee Service in Lviv

Dankbare en genegen groeten

Marc Desmet
Regionaal Overste van de Jezuïeten in Nederland en Vlaanderen

Ook helpen?

3 maart 2022

Beste mensen,

De oorlogsbeelden uit Oekraïne staan ons op het netvlies gebrand. Een week lang al heeft dit land te lijden onder de gewelddadige Russische inval. Het is moeilijk te geloven dat zoiets in de 21e eeuw nog kan – maar het is harde werkelijkheid.

Westerse regeringsleiders nemen hun maatregelen, maar vele mensen willen ook zélf iets doen om een steentje bij te dragen aan de verlichting van het immense leed dat op dit moment wordt aangericht. Er zijn ook al veel initiatieven opgestart door allerhande hulporganisaties.

Toch willen wij ook, als jezuïeten, een inzamelingsactie beginnen. Er woont een tiental jezuïeten in de Oekraïne, die horen bij de jezuïeten in Polen. Vanuit Polen kunnen de jezuïeten zeer veel goed werk doen in de opvang van oorlogsvluchtelingen, die op dit moment in enorme aantallen naar dit buurland vluchten. De jezuïeten van Polen organiseren hiertoe een speciale hulpactie “Jesuit Aid for Ukraine”.

Als u ook wilt meehelpen kunt u uw gift overmaken op één van de onderstaande rekeningnummers. Uw gift zal één op één worden doorgestort naar “Jesuit Aid for Ukraine” in Polen. De Vlaams-Nederlandse Regio van de jezuïeten maakt een begin door alvast een begin door een bedrag van 25.000 euro voor deze hulpactie over te schrijven. Doet u mee?

Marc Desmet sj
Regionaal Overste van de jezuïeten in Vlaanderen en Nederland

Zo kunt u helpen
  • Vanuit Nederland:

Ten name van Sint Claverbond, NL85 INGB 0000 82 82 28, met vermelding van ‘Oekraïne’.
De Sint Claverbond is een ANBI-stichting, waardoor uw gift fiscaal aftrekbaar is.

  • Vanuit Vlaanderen:

HUBEJE vzw BE43 4352 0990 0101, met vermelding van ‘Oekraïne’.
Voor giften vanaf 40 euro aan HUBEJE kunt u een fiscaal attest verkrijgen.

In deze video is te zien hoe een Poolse jezuïet helpt in Oekraïne.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel