“Het beeld van Frans van der Lugt sj is juist maar onvolledig”

vr 25 apr 2014 Gerechtigheid / Jezuïeten / Wereldwijd /
"Het beeld van Frans van der Lugt sj is juist maar onvolledig" 2

Getuigenis van Thom Sicking sj

Getuigenis van Thom Sicking sj

Getuigenis  van Thom Sicking sj bij de gedachtenisviering van pater Frans van der Lugt sj in de Obrechtkerk in Amsterdam, op 25 april 2014. Thom is een Nederlands jezuïet, jaargenoot van Frans van der Lugt en  werkzaam in Libanon.

1.     Het beeld dat van Frans het meest naar voren komt is dat hij trouw wilde blijven aan de christenen in het oude Homs. Dat is juist, maar onvolledig. Frans bleef trouw aan alle mensen in Homs, christen of niet. En dat was hij zijn hele leven lang. Overal was er steeds plaats voor mensen, en of die christen waren of niet dat was voor hem niet zo heel belangrijk. Hij wilde mensen samenbrengen. En dat deed hij ook in oud Homs, omsingeld en belegerd.

2.     Toen er de mogelijkheid was om te evacueren, besloot Frans te blijven. Waarom? Hij gaf zijn uitleg. Oud Homs is een klein gebied, nauwelijks een vierkante kilometer. Er leefden christenen van alle kerken in het Oosten, orthodox, katholiek, syriac of byzantijn. En ook een groot aantal moslims, ook van verschillende bewegingen. Oud Homs was een getuigenis dat zo’n samenleving mogelijk is, en dat mocht niet verloren gaan. Dat was, volgens Frans, typerend voor Syrië en dat mocht niet verloren gaan. Als hij, met de kleine groep overgebleven bewoners van oud Homs, christenen en moslims, zou weggaan, dan zou dit typisch Syrische erfgoed verdwijnen. Hij wilde er getuige van zijn, hoe moeilijk dit ook was: trouw aan het verleden, vandaag, met een oog op de toekomst.

3.     Tenslotte: Frans was er dus voor iedereen. Van verschillende geloofsovertuigingen en van verschillende politieke stromingen. In oorlogstijd is er altijd een polarisering. Je bent er met de een en tegen de ander. Met name strijders denken wie niet met mij is is tegen mij. In zo’n omgeving is het belangrijk dat er personen zijn die dit weigeren. Die er zijn voor iedereen, en die eerst de mens zien, eerder dan zijn ideologie of overtuiging. De verschillende partijen hebben veel moeite met zo iemand die hun zwart-wit patroon weigert. Er is moed voor nodig om dit vol te houden, en een groot geloof. Dat heeft Frans zijn hele leven gedaan en hij hield het vol ook in het belegerde Homs. Ik denk daarom dat hij nu, na zijn gewelddadige dood, een geloofwaardige getuige is geworden. De grote sympathie die er voor hem komt van overal uit de wereld is er een teken van.

Ik hoop dat die boodschap van Frans over blijft komen. Trouw aan christenen van alle kerken en gezinten. Maar vooral trouw aan mensen, wie en waar dan ook.

Tom Sicking sj

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel