“Het platform voor ignatiaanse spiritualiteit

"Het platform voor ignatiaanse spiritualiteit

Van lokaal Amsterdams cursuscentrum naar bovenlokaal platform

Van lokaal Amsterdams cursuscentrum naar bovenlokaal platform

In het voorjaar van 2014 sloot het Ignatiushuis in Amsterdam zijn deuren en werd een punt gezet achter de werking van het lokale cursuscentrum. Intussen is het bovenlokale "Platform voor ignatiaanse spriritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen" van start gegaan.

Hieronder vindt u de visietekst van "Het platform" dat zijn kantoren heeft in het Ignatiushuis in Amsterdam.

 

Het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen (hierna Platform genoemd) maakt deel uit van de ruimere apostolische opdracht van de jezuïeten in Amsterdam. Deze opdracht heeft  twee componenten: stadspastoraat en vormingswerk door middel van ignatiaanse spiritualiteit. Terwijl het stadspastoraat vooral lokaal en op de plaatselijke geloofsgemeenschap van de Krijtberg gericht is, is de tweede component , de ignatiaanse spiritualiteit, boven-lokaal georiënteerd.  Het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit  is het vormingsplatform van waaruit jezuïeten en medewerkers de Lage Landen (Nederland en Vlaanderen) bedienen.

Als jezuïetenwerk plaatst het Platform zich binnen de zending van de wereldwijde Sociëteit van Jezus.

Jezuïeten worden gezonden om mensen te helpen Gods aanwezigheid in de wereld te ontdekken. Zowel de pausen als de hoogste bestuursorganen van de Sociëteit van Jezus roepen op om hierbij de grensgebieden op te zoeken.  Daarom richten jezuïeten zich tot  een breed spectrum van zinzoekers zowel binnen als buiten de Rooms Katholieke Kerk, het levensbeschouwelijke “niemandsland” inbegrepen. Hiertoe wordt een aangepast en divers aanbod gedaan.  Jezuïeten laten zich hierbij inspireren door het Evangelie en hun eigen jezuïtische traditie. Samenwerking met de wereldwijde jezuïtische en ruimere ignatiaanse familie wordt nagestreefd. Samenwerking met andere geledingen van de  R.K. Kerk is mogelijk en soms ook wenselijk. Ook samenwerking buiten de R.K. Kerk kan vruchtbaar zijn. De zending wordt behartigd in een geest van voortdurende onderscheiding  en inculturatie. Voor het vervullen van de zending wordt ook beroep gedaan op leken.

De zending van het Platform is:

1.     vorming aanbieden inzake ignatiaanse spiritualiteit en christelijke geloof in het algemeen;

2.     het promoten van studie inzake de ignatiaanse spiritualiteit;

3.     knowhow ontwikkelen en vorming aanbieden inzake ignatiaanse beroepsspiritualiteit.

Met het oog op deze vormingsopdracht worden vertrouwde instrumenten aangeboden:  Geestelijke Oefeningen, voordrachten, leesgroepen, vorming van geestelijke begeleiders, workshops …. Onderscheidende creativiteit en apostolische stoutmoedigheid bij de ontwikkeling van steeds nieuwe instrumenten en initiatieven  worden nagestreefd. Het gebruik van de (nieuwe) media wordt geprivilegieerd.

Het Platform heeft een boven-lokale zending voor het geheel van de Lage Landen. Het gaat hierbij landelijke en internationale samenwerkingsverbanden aan. In de regio Amsterdam is de geloofsgemeenschap van de Krijtberg, de jezuïetenkerk van Amsterdam, voor het Platform de bevoorrechte, zij het niet exclusieve, plaats om ignatiaanse en ruimere geloofsvorming uit te werken.

Om de zending te volbrengen worden knowhow en diensten ter beschikking gesteld van groepen en structuren in Nederland en Vlaanderen, binnen en buiten de ignatiaanse familie.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel