Hoe het leven van jonge vluchtelingen duurzaam redden

Hoe het leven van jonge vluchtelingen duurzaam redden

Een video van de JRS in Libanon

Een video van de JRS in Libanon

Sterke video-reportage over het werk van de Jesuit Refugee Service in Libanon.

 

Door het organiseren van onderwijs proberen zij te voorkomen dat het Syrische vluchtelingendrama het leven van hele generatie jonge Syriërs duurzaam hypothekeert.

 

Ook u kan bijdragen tot het werk van de jezuïeten in het Midden-Oosten:

 

1. Giften vanuit Nederland:

 

Stichting Claverbond in Den Haag. Deze stichting van de Nederlandse jezuïeten steunt al meer dan zestig jaar het werk van de jezuïeten in het Midden Oosten:


– de opleiding van jonge jezuïeten in Syrië, Libanon en Egypte


– het centrum voor kinderen met een beperking Al-Ard in Homs, blijvend verbonden met de herinnering aan Pater Frans van der Lugt


- de Jesuit Refugee Service in Syrië, Jordanië, Turkije en Afghanistan 

De stichting Claverbond is een ANBI dus fiscaal aantrekkelijk.  Graag uitdrukkelijk vermelden voor welk doel uw giften in het bijzonder bedoeld is.

 

Gegevens : 

St Claverbond  (dat is de missieprocuur van de Nederlandse jezuieten)

Amaliastraat 15

2514 JC Den Haag
Nederland

 

Rekeningnummer bij ING:  828 228    

NL85INGB0000828228      BIC:  INGBNL2A  

 

 

2. Giften vanuit België:

 

HUBEJE vzw (Hulp aan Belgische Jezuïeten)

Koninginnelaan 141

1030 Brussel

Graag uitdrukkelijk vermelden dat de gift bestemd is voor JRS-Syrië.

Bankrekening: BE43 4352 0990 0101 met fiscaal attest

IBAN: BE43 4352 0990 0101
BIC: KREDBEBB

Elke gift aan HUBEJE vanaf 40 EUR geeft steeds recht op een fiscaal attest dat eenmaal per jaar wordt opgemaakt ná sluiting van het boekjaar op 31 december.

Ondernemingsnummer: BE 0413 320 661

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel