Hoeveel jezuïeten zijn er alles samen reeds geweest?

za 25 jun 2011 Jezuïeten / Leuk / Wereldwijd /
Hoeveel jezuïeten zijn er alles samen reeds geweest?

Een genuanceerd antwoord op een complexe vraag

Een genuanceerd antwoord op een complexe vraag

Deze vraag kan je op twee wijzen beantwoorden. Ofwel kan je berekenen hoeveel mannen er ooit ingetreden zijn in de Sociëteit van Jezus, ongeacht of ze deze nadien al dan niet verlaten hebben. Je kan je tevens beperken tot diegenen die gestorven zijn als jezuïeten.

De doodsberichten, meer in het bijzonder de catalogus van de overledenen, vergemakkelijkt de berekeningen en garandeert de juistheid van het aantal van hen die hun leven beëindigd hebben in de Sociëteit. De statistieken die rekening houden met al diegenen die ooit enige tijd als jezuïet geleefd hebben zijn minder betrouwbaar.

Van de stichting van de Sociëteit (1540) tot de opheffing (1773) bedraagt het aantal overledenen om en bij de 85.000 (zonder de prinses Juana, de enige vrouw die ooit als jezuïet gestorven is). Het is niet makkelijk om te berekenen hoeveel jezuïeten stierven tijdens de opheffing (1773-1814). Maar als we ervan uitgaan dat de meerderheid van hen zou volhard hebben in de Sociëteit, mogen we aannemen dat dit er ongeveer 17.000 zijn. Van toen (1815) tot nu (2000) zijn 45.000 mannen overleden in de Sociëteit van Jezus. Alles samen maakt dit dat ongeveer 147.000 jezuïeten leefden en stierven in de Sociëteit. Indien je hierbij optelt de 21.345 die op heden deel uitmaken van de Sociëteit (cijfers van 2000) dan kunnen we besluiten dat het totale aantal mensen die ingetreden en gestorven zijn in de Sociëteit van Jezus van bij haar ontstaan tot op dag van vandaag 168.000 bedraagt.

Uiteraard zijn er velen die maar een beperkte tijd hebben geleefd als jezuïet. Hun aantal wordt geschat tussen de 100.000 en de 120.000. Drie onder hen waren vrouwen : Isabella Roser, Lucrezia di Brandine en Francisca Cruyillas.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel