Ignatiaans bidden en mediteren: programma 2015-2016

Ignatiaans bidden en mediteren: programma 2015-2016

Aanbod Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten

Aanbod Platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten

Het platform voor ignatiaanse spiritualiteit van de jezuïeten in de Lage Landen biedt een gevarieerd programma aan  van gebedscursussen. Dit aanbod richt zich zowel tot beginners als tot mensen die reeds ervaring hebben met christelijk gebed. De digitale trajecten worden landelijk aangeboden. De andere zijn lokaal: Amsterdam,  Delft, Gent (Drongen)-Brugge, Leuven-Mechelen, Limburg, Nijmegen.

 

Informatieavonden

 

Overzicht aanbod

1.    Ter kennismaking

a.  "WE leren mediteren!":  een introductie in de kunst van het stil worden

b.  5X5-retraite: een creatieve initiatie in diverse meditatie- en gebedsvormen

 • Amsterdam
 • Delft
 • Drongen

c.  WE stille meditatie: op zoek naar jezelf en naar God, in de stilte (jongeren)

 • Drongen
 

 

2.    Bijbelse gebedstrajecten van een tot drie maanden

a.   Drie-maandenretraite: een gebedstraject met groeps- of individuele begeleiding

 • Amsterdam

b.   Digitale retraites: biddend de Advent en de 40-dagentijd beleven

 • Eerstvolgend: Adventsretraite 2015: Naar U gaat mijn verlangen

 • Landelijk

 

3.    Geestelijke Oefeningen in het dagelijks leven

a.   Gebedstraject van 9 maanden met persoonlijke begeleiding

o   Voor mensen die reeds vertrouwd zijn met christelijk gebed met de Bijbel

o   Na intakegesprek

o   In Amsterdam,  Bergeijk,  Delft, Gent (Drongen)-BruggeLeuven-Mechelen, Limburg

 

4. Geestelijke Oefeningen, residentieel

a.   Meerdaagse Geestelijke Oefeningen in de Oude Abdij van Drongen (België)

o   Zomer 2016 (data nader te bepalen) in de Oude Abdij van Drongen

o  "A la carte": zelf af te spreken met een begeleider in Drongen

b.   Meerdaagse Geestelijke Oefeningen in Bergeijk (Nederland)

o   "A la carte": zelf af te spreken met een begeleider in Bergeijk

c.   Geestelijke Oefeningen en film

o   Wat: een creatieve wijze van Bijbels bidden, in combinatie met film

o  Datum en plaats: van 4 november 2015 (18u) tot 8 november 2015 (na middagmaal) in de Oude Abdij van Drongen

o  Inschrijven via Oude Abdij Drongen

 

5.    Doorlopend aanbod

a.  Biddenonderweg.org

 • Dagelijkse gebedspodcast

b.  Gewijde Ruimte.org

 • Geschreven bijbelmeditatie met de evangelielezing van de dag

c.  Verderkijken.org

 • Youtube als toegangsweg tot innerlijkheid

 

Wil je het bezinningswerk van de jezuïeten en hun medewerkers steunen?

Nederland: maak een financiële bijdrage over naar de Manresa Stichting: IBAN: NL84ABNA0517411792, BIC: ABNANL2A, met vermelding van ‘Gift ignatiaans bidden’

Vlaanderenmaak een financiële bijdrage over naar het Bezinningscentrum Oude Abdij: IBAN: BE11 4478 6306 0148  (KREDBEBB), met vermelding van ‘Gift ignatiaans bidden’

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel