Ignatiaanse spiritualiteit begrijpen in drie stappen

do 10 sep 2020
Ignatiaanse spiritualiteit begrijpen in drie stappen

Voor Ignatius van Loyola begint alles met ervaring. Wat maak jij mee in je leven en hoe ga je daarin de aanwezigheid van God ontdekken? Alleen en samen met anderen.

Voor Ignatius van Loyola begint alles met ervaring. Wat maak jij mee in je leven en hoe ga je daarin de aanwezigheid van God ontdekken? Alleen en samen met anderen.

1.Het begint met ervaring.

Voor Ignatius van Loyola begint alles met ervaring. Zijn theologische studies en zijn stichting van de Sociëteit van Jezus komen later. Zijn spiritualiteit begint met het overwegen van eigen ervaringen, met het reflecteren daarop, met aandacht voor wat je erbij voelt, voor de bewegingen van de heilige Geest, voor de veranderingen waartoe de Geest je beweegt, voor wat blijvende voldoening geeft.

In onze werkelijkheid en in wat we nastreven is het God die ons tot leven brengt

‘Op ieder moment hoor je met je hart wat leven geeft, en wat leven wegneemt’, schrijft Marlene Marburg in haar gedicht Principle and Foundation.

Door te zien wat leven geeft en wat leven verlamt, ontdekt Ignatius bepaalde patronen en ziet hij mogelijkheden. In onze werkelijkheid en in wat we nastreven is het God die ons tot leven brengt, zoals Hij dat bij Ignatius deed. Dit is het uitgangspunt van de ignatiaanse manier van doen.

Je gaat deze weg wanneer je vertrouwt op wat in je hart en in je lijf op dit ogenblik gebeurt. Let daarop, wat laat dit jou weten? Kies voor de weg waarlangs liefde, hoop en vrede toenemen, het is een moedige weg, die je rust geeft.

Reflectie, luisteren en aandacht brachten Ignatius ertoe een weg van liefde te vinden, een weg die samenviel met Gods weg. Hij ontwikkelt richtlijnen om voort te gaan op die weg en om te verwerpen wat in de tegenovergestelde richting leidt. Hij zegt dat we beide kanten moeten kennen om in staat te zijn om de goede weg te kiezen.

2. Zoek gezelschap

In het doen van de Geestelijke Oefeningen word je begeleid door een metgezel die met je meeloopt, die samen met jou luistert naar jouw ervaringen. Samen achterhalen wat die ervaringen te zeggen hebben en in welke richting verdere stappen moeten worden gezet.

God kennen als een intieme vriend

Hoewel Ignatius alleen op pad ging en zichzelf als pelgrim zag op weg naar Jeruzalem, naar de plekken waar zijn vriend Jezus was geweest, veranderde hij gaandeweg en ging hij anders te werk.

De vorming van de Sociëteit van Jezus ging gepaard met diepe onderlinge vriendschap. Hij leerde God kennen als een intieme vriend en bemoedigt ons om zo met God te spreken.

3.Vergeet niet je verbeelding

Ignatius was een man van grote dromen en een stoutmoedige verbeelding. Hij was een kind van zijn tijd, waarin de wereld openging en waar ontdekkingsreizen werden ondernomen naar verschillende continenten en culturen.

De voorstelling van een schip op een muur van het kasteel van Loyola vertelt het verhaal van avonturen en nieuwe mogelijkheden in verre landen, waarheen Ignatius later jezuïeten zou uitzenden om Christus te verkondigen. Hij zond zelfs zijn beste vriend, Franciscus Xaverius, hoeveel het hem ook kostte hem te laten gaan.

Verbeelding in gebed

Ignatius laat ons in de Geestelijke Oefeningen onze verbeelding gebruiken in het gebed. Soms reageert men negatief op deze wijze van bidden. Kan ik mijn verbeelding wel vertrouwen? Is het geen pure fantasie? Toch gebruiken we onze verbeelding wanneer wij denken aan vakantie, een nieuwe baan, een toekomstige bruid, de viering van een verjaardag.

We kunnen Jezus nabij komen in zijn menszijn om zo het mijne te vinden

Ignatius wil dat wij al onze vermogens inzetten, onszelf helemaal inzetten in onze relaties met anderen, met God en met mijzelf. Alles zetten wij in zoals wij doen in onze vriendschappen en relaties. We kunnen Jezus nabij komen in zijn menszijn om zo het mijne te vinden.

Lees een evangelieverhaal als een betrokken waarnemer, zoals je ook filmbeelden of een documentaire beleeft. Gebruik al je zintuigen en instincten om te zien hoe het verhaal zich ontwikkelt. Kijk wat er aan de hand is, hoe een en ander zich ontwikkelt en hoe jouw hart bewogen wordt en je verlangens worden aangewakkerd. Praat daarna met Jezus over alles wat je hebt beleefd als met een vriend.

Door Frances Tilly

Infomomenten Geestelijke Oefeningen 2020-2021 3

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel