Ignatius legt uit hoe je kunt onthaasten

ma 05 apr 2021 Leuk / Spiritualiteit /
Ignatius legt uit hoe je kan onthaasten 1

Hoe ga ik om met de talrijke verplichtingen die mijn werk, mijn engagementen, mijn familie, mijn gemeenschap, de wereld mij opleggen? Een spiritualiteit van de stress.

Hoe ga ik om met de talrijke verplichtingen die mijn werk, mijn engagementen, mijn familie, mijn gemeenschap, de wereld mij opleggen? Een spiritualiteit van de stress.

Ignatius van Loyola heeft ons niet alleen de schat van de Geestelijke Oefeningen nagelaten, maar ook een groot aantal brieven, die van hem één van de meest veelzijdige schrijvers van zijn tijd maken.

Hierbij een brief daterend uit 1555, die voor ons door inhoud verbazend hedendaags is. Hij snijdt een onderwerp aan dat één van de grootste zorgen verwoordt van de moderne mens: het omgaan met datgene wat men moet doen…  Hoe omgaan met de talrijke verplichtingen die mijn werk, mijn engagementen, mijn familie, mijn gemeenschap, de wereld… mij opleggen?

17/11/1555

Kies voor wat binnen je macht ligt

Het lijkt me dat u zou moeten proberen om rustig te doen wat u kunt. Maak u niet ongerust over van alles en nog wat, maar laat wat u uit uzelf niet kunt volbrengen over aan de goddelijke Voorzienigheid. God houdt van onze redelijke zorg en bekommernis om de taken die we uit plichtsbesef op ons nemen tot een goed einde te brengen. Hij houdt echter niet van angst en gemoedsonrust.

De Heer wil dat we voor onze beperkingen en onze zwakheden steunen op zijn kracht en zijn almacht; Hij dat we geloven dat zijn goedheid de beperktheid van onze mogelijkheden kan aanvullen. Wie talrijke zaken op zich nemen, zelfs met een goede bedoeling, moeten kiezen om enkel te doen wat binnen hun macht ligt, zonder bedroefd te zijn als ze er niet in slagen alles te doen zoals ze zouden willen. Op voorwaarde echter dat ze alles hebben gedaan wat ze als mens kunnen en moeten doen, volgens hun geweten.

Onthaasten en God behagen

Als men bepaalde zaken moet achterwege laten, moet men geduld oefenen, en niet denken dat God van ons vraagt wat we niet kunnen. Hij wil ook niet dat de mens bedroefd zou zijn om zijn beperkingen. Als men God maar behaagt – wat belangrijker is dan de mensen te behagen – is het niet nodig zich bovenmate te vermoeien. Meer nog, wanneer men al gedaan heeft wat men kon, mag men al de rest overlaten aan diegene die de macht heeft alles wat Hij wil te volbrengen.

Dat het de goddelijke Goedheid mag behagen om ons zonder ophouden het licht van de Wijsheid te openbaren, opdat wij duidelijk zouden zien en krachtdadig zouden doen wat Hem welgevallig is, in ons en in de anderen… opdat we uit zijn hand aanvaarden wat Hij ons zendt, waarbij wij als belangrijkst vooropstellen: geduld, nederigheid, gehoorzaamheid en liefdadigheid… Dat Jezus Christus in onze zielen mag zijn met zijn geestelijke gaven! Amen.

Ignatius van Loyola

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel