Inwijding kapel Nico Kluiters sj en Frans van der Lugt sj

za 15 nov 2014 Gerechtigheid / Jezuïeten / Wereldwijd /
Inwijding kapel Nico Kluiters sj en Frans van der Lugt sj

Gedachteniskapel Nederlandse jezuïeten-martelaren ingewijd in Delft

Gedachteniskapel Nederlandse jezuïeten-martelaren ingewijd in Delft

In Delft werd op 13 november 2014  een gedachteniskapel ingericht voor Nikolaas Kluiters sj (+ 1985, Libanon)  en Frans van der Lugt sj  (+ 2014, Homs, Syrië).

De kapel bevindt zich bij de grote  kapel van het Stanislascollege. Dries van den Akker sj, de plaatselijke overste, sprak een door hemzelf geschreven gebed uit (zie onderaan). Vervolgens zegende Johan Verschueren sj, provinciale overste, het kapelletje in met wijwater en wierook.

Het altaarkleed komt uit Syrië, uit een plaats ten noorden van Homs. Het kruisbeeld komt uit Latijns-Amerika en is bedoeld als hommage aan de jezuïeten-martelaren van El Salvador.

 

 

Goede God

 

U heeft zich laten kennen als een God van goedheid, bron van liefde.

U nodigt elk van ons uit die liefde te ontvangen als een gratis geschenk.

En daarvan door te geven aan anderen al naar het in ons vermogen ligt

elk op zijn of haar eigen manier.

 

Zo is onze jezuïetenorde ontstaan: als een manier om u te zoeken en te vinden in alle dingen;

en dat wij dat met de mensen delen, zoals Jezus dat deed in zíjn tijd.

 

Net als Jezus ondervinden wij dat die manier van doen niet alleen liefde wekt bij anderen

het goede in hen aanraakt, maar ook weerstand oproept en zelfs haat.

 

Jezus laat ons zien dat het mogelijk is om ook die haat met liefde

en vergevingsgezindheid te beantwoorden.

 

Vandaag denken wij aan Nico Kluiters en Frans van der Lugt,

twee van onze eigen medebroeders.

Zij hebben het voorbeeld van Jezus gevolgd: voor uw liefde hebben zij zich ingezet

en zelfs hun leven gegeven.

 

Gewoon Nico en Frans.  Twee mensen zoals wij. Wij hebben met hen onze opleiding gehad,

onze studies gedaan; met hen in hetzelfde huis gewoond.

 

We kenden hen met hun kwaliteiten en alledaagse eigenaardigheden.

Zij zijn voor het oog van de hele wereld een teken geworden van hoe u bent:

trouw, liefdevol ten einde toe.

 

Hun nagedachtenis houden wij in ere in ons gebed en in deze eenvoudige kapelruimte

uit eerbied en bewondering, ter inspiratie en bemoediging vol verlangen dat uw licht

mag doorschijnen in elk van ons.

 

In deze geest bidden wij daarom niet alleen voor hen maar ook voor de mensen

hier in Nederland en ginds in de Libanon en Syrië die hen moeten missen

en nog steeds met liefde aan hen denken.

 

Wij bidden voor alle slachtoffers van geweld, voor de vluchtelingen,

voor onschuldigen die hebben te lijden onder de agressie van anderen.

 

Maar wij willen ook uitdrukkelijk bidden voor degenen die Nico en Frans hebben gedood,

voor hen die menen hun god (U!?) een dienst te bewijzen door terreur uit te oefenen;

door angst, dood en verderf te zaaien. Voor de bedrijvers van alle geweld.

 

En wij vragen dat hun hart geraakt mag worden door het verlangen

naar vrede, goedheid en liefde;

dat u dus hun hart weet te raken en als u daarbij van onze dienst

gebruik zou willen maken: dat wij daar dan van harte ja op zeggen, zoals Nico en Frans

in de geest van Jezus uw Zoon, onze Heer, vandaag, alle dagen

tot in eeuwigheid.

 

Amen

 

Delft, Stanislaskapel

Op het feest van Stanislas

13 november 2014

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel