Jaarlijkse bijeenkomst Jesuit Refugee Service in Europa

do 15 nov 2012 Gerechtigheid / Wereldwijd /
Jaarlijkse bijeenkomst Jesuit Refugee Service in Europa

In Clamart (Frankrijk) van 4 tot 7 oktober 2012

In Clamart (Frankrijk) van 4 tot 7 oktober 2012

Begin oktober 2012 werd de jaarlijkse meerdaagse bijeenkomst gehouden van alle kantoren van de Jesuit Refugee Service (JRS) in Europa. Van Portugal tot Oekraïne en van Macedonië tot Marokko kwamen afgevaardigden naar de Villa Manrèse, het bezinningscentrum van de Franse jezuïeten in Clamart, een voorstad van Parijs. 

Het thema, “gastvrijheid”, bleek een zeer vruchtbare bron van inspiratie voor vele deelnemers, niet in het minst voor de deelnemers van JRS-Belgium. Verschillende mensen waren van oordeel dat dit woord meer wervingskracht heeft dan het enkel en alleen naar voren brengen van kosten-batenanalyses. Tegenover krachten in Europese samenlevingen die wantrouwend staan ten opzichte van het opnemen van vluchtelingen en migranten voelden verscheidene JRS-deelnemers dat het nodig is om aan iets diepers dan alleen welbegrepen eigenbelang te appelleren.

Daarnaast  houdt gastvrijheid ook meer direct en expliciet verband met verscheidene religieuze tradities. Gastspreker Alain Thomasset sj van het Centre Sèvres stipte bijvoorbeeld de verhalen rondom Abraham en Sara, Zacheüs, de centurio Cornelius en de Eucharistie aan als momenten waar gast en gastheer helder opdoemen.

Het hoogtepunt van de bijeenkomst was de presentatie van het “Welcome”-project" van JRS-Frankrijk en de ontmoeting met enkele deelnemende gezinnen en vluchtelingen. Hierin worden asielzoekers die tijdens hun procedure dakloos moeten rondzwerven, tijdelijk opgevangen door ‘gewone’ Fransen, in gezinnen of in religieuze gemeenschappen. Deze directe actie om de opvangcrisis het hoofd te bieden heeft al veel mensen aangesproken en het project breidt zich snel uit over verschillende steden. Jezuïetencommuniteiten en GCL-groepen nemen er vaak het voortouw. Food for thought, voedsel voor onderweg, zoveel is zeker.

Wouter Blesgraaf sj

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel