Je roeping onderscheiden (ook als je geen jezuïet wilt worden)

Je roeping onderscheiden, in 5 stappen

Hoe ontdek ik wat mijn roeping is? Deze drie podcast willen je alvast op weg helpen.

Hoe ontdek ik wat mijn roeping is? Deze drie podcast willen je alvast op weg helpen.

Je roeping in het leven op het spoor komen, heeft veel te maken met contact maken met je diepste verlangens. Die diepe verlangens kunnen je helpen te ontdekken wat jou duurzame vreugde geeft. En wat jou vreugde geeft, daartoe word je geroepen.

In drie podcasts van onze gebedspodcast Bidden Onderweg spreken jezuïet Nikolaas Sintobin en journalist Rick Timmermans over onderwerpen die hiermee samenhangen. Je vindt ze ook in de app van Bidden Onderweg.

Vijf stappen om je roeping te ontdekken

In onderstaande bijdrage vertelt jezuïet Brendan Busse over roeping in brede zin.  Voor iedereen, en dus niet alleen de roeping tot jezuïet – ook al gaat het daar natuurlijk ook over. Vele mensen zijn op zoek naar hun plek in het leven. Dit artikel wil hen daarbij helpen. Hier vind je vijf stappen om je roeping te ontdekken.

1 Bekijk alle mogelijkheden: leg al je kaarten op tafel

Veel mensen onderdrukken roepingsverlangens, en sluiten daarom deuren af. Begin juist met deuren te openen. Schrap zinnen als ‘Ik zal dat nooit kunnen…’, ‘Dat is toch niets voor mij’ (behalve, natuurlijk, dingen die écht onmogelijk zijn, zoals ‘Ik zal nooit profvoetballer worden’, ‘Ik heb slechte ogen, dus ik kan nooit gevechtspiloot worden’). Denk aan alle mensen, die je inspireren, die je zin geven om te worden net als zij – schrijvers, kunstenaars, leraren, activisten etc… Misschien zijn ze religieuzen of priesters. Sommigen zijn getrouwd, anderen single. Vergeet niet dat ze allemaal, op een zeker moment, het risico hebben genomen om hun levensweg in te slaan. De meesten van onze ‘helden’ of ‘voorbeelden’ hebben een gelukkig leven, precies door hun edelmoedigheid. Ze zijn inspirerend door hun getuigenis, want ze stonden open voor het onbekende.

De sleutel bestaat erin om alle mogelijkheden te bekijken, hoe onvoorstelbaar ze vandaag de dag ook zijn. En kijk dan wat je binnenin je voelt als je ze overweegt. Ben je jong en gelovig? Durf dan de kaart van het religieuze leven of het priesterschap op de tafel te leggen. Roeping kan niet zonder vrijheid. En échte vrijheid houdt ook in dat je je vrij voelt om het niet te doen. Natuurlijk ben je vrij om te trouwen, of om die of die carrière na te streven…, maar écht vrij kiezen betekent dat je andere mogelijkheden ernstig hebt overwogen. Als je je vragen stelt over roeping, leg dan alle opties op tafel en bekijk dan waar je diepste verlangens ruimte vinden. Groeien in echte vrijheid is een weg gaan van meer liefde en zelfgave. Vrijheid, onbaatzuchtigheid, liefde? Dat is roeping.

2 Ga op zoek naar ervaring.

Gun jezelf de tijd om je diepste verlangens te testen en uit te zuiveren – voor een religieuze roeping: een jaar of twee. Ga op zoek naar ervaringen die deuren openen, zelfs al lijkt dat andere deuren te sluiten. Ga bijvoorbeeld voor een stilte-weekend – of langer – om je relatie met God te verdiepen en na te denken over je roeping. Neem een verantwoordelijkheid op, doe een jaartje vrijwilligerswerk in het buitenland… Of neem een ​​parttime baan of verruim je horizon met een stage. Volg je voorbeelden of helden niet alleen in je verbeelding, maar durf iets te ondernemen in navolging van hen. Die ervaringen zijn dan toetsstenen bij het nemen van je beslissing over een roeping of levensweg.

Een laagdrempelige versie van het ‘testen’ van je roeping is doen alsof je de keuze al gemaakt hebt: beeld jezelf gedurende een maand in dat je mama of papa (of religieus of schrijver of iets anders) wordt. Leef met deze beslissing, praat er vervolgens over met God en kijk wat die eventuele keuze aan hoop en angst in jou teweeg brengt. Doe hetzelfde in de maand daarop met een alternatieve keuze, en noteer de verschillen in je reacties, gevoelens… Ben je enthousiaster? Moediger? Nieuwsgieriger? Meer energie? Dat is roeping.

3 Praat met een vriend

Door te praten hoor je een ander geluid, krijg je een andere kijk op de zaak. Vertel een vriend wat je van plan bent, en vraag van tijd tot tijd om samen de balans op te maken. Goede vrienden vertellen je niet wat je moet doen: ze zijn een klankbord voor je verlangens en frustraties. Echte vrienden bevestigen je wanneer je openbloeit, of moedigen je aan als je de moed verliest. Goede vrienden weten wat je blij maakt. Met steun en bemoediging helpen ze je om je weg te vinden.

Het is ook goed te weten dat een goede vriend of een vertrouweling ook een ‘professionele vreemde’ kan zijn. We bezoeken een therapeut of psychiater om onze psychische wonden te helen, of om angsten en blokkades te overwinnen. Persoonlijke geestelijke begeleiding of uitwisseling in groep kunnen manieren zijn om mogelijke pistes te verkennen. Haal je voordeel uit een geestelijk begeleider, met wie je in vertrouwen je verlangens en vragen bespreekt, met wie je terugblikt op je leven, en kijkt hoe God daarin aanwezig is en je leidt. Samen met je begeleider bekijk je welke stap je verder kan zetten.

4 Als je kiest, ga er voor

Als je ingaat op een roeping blijven er altijd kleine onzekerheden bestaan. Een echte roeping brengt je soms verder dan je durfde dromen, doet je boven jezelf uitstijgen. Soms kan je pas nadat je een engagement gemaakt hebt, de steun zien of krijgen die je nodig hebt. Maar God geeft je altijd de nodige genade voor datgene waartoe Hij je roept. Hij zal je nooit in een roeping dwingen waar je voortdurend aan het handje zult moeten lopen of waar je moet beschermd worden tegen elke tegenslag. God belooft ons werkelijk zijn trouw en steun, ook als we het avontuur van de liefde wagen.

Met de keuze voor een religieuze roeping knopen we een relatie aan met de God die roept, maar die tegelijk ook helpt om die roeping waar te maken. Wanneer we uiteindelijk kiezen, laten we andere mogelijkheden liggen, maar dat is juist heel bevrijdend. Door te kiezen maak je je hart vrij om echt te doen waartoe je geroepen bent. Roeping is een geschenk dat leven geeft. Ik bloei open in dienst aan anderen. Zodra je hebt ingezien dat een bepaalde weg de jouwe is, ga er dan voor. Laat beetje bij beetje andere opties varen en neem je keuze ernstig. Dat is roeping.

5 Open je hart

Zodra je een keuze hebt gemaakt, blijf er dan trouw aan. Zoek naar bevestiging over een langere tijd. Wees geduldig: elke ernstige keuze vraagt een periode van aanpassing. Vaak betreuren we een beslissing onmiddellijk nadat we ze genomen hebben: we zijn niet zeker dat we echt de juiste keuze gemaakt hebben, of we hebben spijt over alle andere mogelijkheden die we lieten liggen. Belangrijke beslissingen vergen een flinke dosis moed, zeker in het begin. Je moet er een beetje voor vechten.

Over het algemeen kan je vertrouwen op de Geest die je een bepaalde keuze ingeeft. Je kunt vertrouwen op de vrienden die je op je tocht vergezellen. En je kunt er zeker van zijn dat, wat er ook gebeurt, God je nooit in de steek laat. Hijzelf heeft ons het éérst geroepen, Hij zal er altijd zijn. Als je liefhebt, moedig en helemaal, dan is er nooit iets verloren. Kiezen met een open hart betekent luisteren naar je hart. En leven van beslissingen in liefde met een groot hart? Dat is roeping.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel