Jezuïeten tussen oost en west, tussen China en Europa

di 16 feb 2021 Jezuïeten / Wereldwijd /
Jezuïeten tussen oost en west, tussen China en Europa

De Universiteit Maastricht presenteert een digitale expositie over de rol van de jezuïeten als bruggenbouwers tussen Oost en West, tussen China en Europa.

De Universiteit Maastricht presenteert een digitale expositie over de rol van de jezuïeten als bruggenbouwers tussen Oost en West, tussen China en Europa.

Deze expositie is gebaseerd op de jezuïetencollectie van de universiteitsbibliotheek, die een rijke verzameling publicaties bevat met een groot aantal boeken dat in verband staat met de avonturen van de jezuïeten in Azië, vooral in China.

Gedreven door missionaire bevlogenheid ondernamen jezuïeten de risicovolle reis naar het Oosten. Zo kwam in de zeventiende en achttiende eeuw een uitwisseling op gang tussen de jezuïeten en de (intellectuele elite) in China op het gebied van religie, filosofie, wetenschap en kunst. Dankzij de jezuïeten nam in Europa niet alleen de belangstelling, maar ook de bewondering toe voor China met zijn ‘eerbiedwaardige’, oude cultuur.

Bijzondere band jezuïeten en Maastricht

De Universiteit Maastricht heeft een bijzondere band met de Sociëteit van Jezus, die in 1575 Maastricht als haar eerste vaste nederzetting in Nederland koos. Er werd toen ook een jezuïetencollege geopend. Na het vertrek van de jezuïeten uit Maastricht werd bij de oprichting van de universiteit in 1976 de medische faculteit in het jezuïetencollege gehuisvest. Ook verwierf de universiteit een schitterende bibliotheek met onder andere duizenden reisboeken.

De bestudering van deze reisboeken is een eindeloze inspiratiebron voor de internationale studentenpopulatie van de Universiteit Maastricht Zo verdiepen studenten van de Faculty of Arts and Social Sciences zich al jaren tijdens het onderwijsblok ‘On Expedition’ in de fascinerende verhalen over ‘andere’ culturen, verhalen, die vaak ook veel zeggen over de auteur en zijn eigen perspectief, zijn eigen culturele bagage.

Open geest ten aanzien van interculturele contacten

De jezuïeten stonden van meet af aan bekend om het belang dat zij niet alleen aan spiritualiteit, maar ook aan scholing hechtten. Zij waren en zijn vaak zelf kritische intellectuelen met een internationale, brede culturele horizon en een open geest ten aanzien van interculturele contacten.

Op deze speciale themawebsite Maastricht University kun je schatgraven in de jezuïetencollectie met betrekking tot China. Het thema van de online expositie is: Jezuïeten tussen oost en west, tussen China en Europa. De expositie is gemaakt aan de hand van de vaak rijk geïllustreerde boeken over China uit de jezuïetencollectie. Gedreven door missionaire bevlogenheid ondernamen vele jezuïeten de risicovolle reis naar het Oosten – een groot aantal overleefde de zeereis niet. Bij hun aankomst in China in 1582 troffen zij een hoog ontwikkelde cultuur aan. Tot hun verrassing zagen zij dat de boekdrukkunst hier al bekend was, terwijl er een uitgebreid netwerk van scholen bestond.

Afbeelding: Matteo Ricci met de wiskundige Xu Guangqi.

Infomomenten Geestelijke Oefeningen 2020-2021 3

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel