JRS sensibiliseert in jezuïetencolleges

JRS sensibiliseert in jezuïetencolleges

De Jesuit Refugee Service werkt samen met het ruimere ignatiaanse netwerk

De Jesuit Refugee Service werkt samen met het ruimere ignatiaanse netwerk

Réseau jeunesse ignatien

JRS blijft mensen bewustmaken van de verborgen realiteit van asielzoekers, gedwongen migranten en de gesloten centra in België. In dat kader toog een medewerkster van JRS-B naar het jongerenfestival “Choose Life” in Zennik. Dit festival wordt elk jaar georganiseerd door het Réseau jeunesse ignatien, het Ignatiaanse jongerennetwerk van de Franstalige jezuïeten in België, en trok dit jaar een honderdtal katholieke jongeren. JRS gaf een workshop, waar een tiental mensen op af kwam.

Jezuïetencolleges

Ook hebben medewerkers van JRS twee jezuïetencolleges bezocht: het Onze-Lieve-Vrouwecollege in Antwerpen en het Sint-Jan-Berchmanscollege te Brussel. Het Antwerpse jezuïetencollege had een jaar lang onder de bezielende leiding van de leerkracht Veerle Audenaert de vluchtelingenproblematiek bestudeerd, zowel op wereldwijd vlak als op Belgisch niveau. De leerlingen voelden zich geroepen om de collegecross te gebruiken om geld in te zamelen. Dit kwam uiteindelijk neer op 2000 €voor JRS-Belgium. Wat meer was: enkele leerlingen vervaardigden een kort videofilmpje dat op zijn beurt weer voor verdere sensibiliseringsacties kan worden gebruikt. JRS-B is hen hiervoor zeer erkentelijk.

Parochies

JRS-B was ook van de partij op de parochiedag van Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart te Etterbeek, die in Louvain-la-Neuve werd gehouden. Het thema van die dag, “De woning”, leende zich uitstekend voor het onder de aandacht brengen van asielzoekers en gedwongen migranten.

Verslagen en rapporten

Ten slotte werd JRS vernoemd in het jaarverslag van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in het kader van alternatieven voor detentie, met name de woonunits voor gezinnen. Het rapport dat JRS-B met het Platform Kinderen op de Vlucht had geschreven om de werking van deze woonunits te evalueren werd geciteerd, alsook het rapport “From deprivation to liberty” dat op initiatief van JRS-Europe werd gepubliceerd en eveneens alternatieve vormen voor detentie bestudeert.

Wouter Blesgraaf SJ

Met dank aan het "JRS-B News", najaar 2012

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel