Kwaliteiten van Generale Overste van jezuïeten vandaag

di 27 sep 2016 Jezuïeten / Wereldwijd /
Kwaliteiten van Generale Overste van jezuïeten vandaag

Ideaal profiel nieuwe Algemene Overste

Ideaal profiel nieuwe Algemene Overste

De plenaire zitting van de 36e Algemene Congregatie begint op 3 oktober 2016. Omdat tijdens deze vergadering een nieuwe Generale Overste van de Sociëteit van Jezus gekozen zal worden, is het interessant om nog eens na te gaan wat de [723-735] zeggen over zijn profiel. De Engelse jezuïet Nick Austin schreef onlangs een artikel in het tijdschrift Manresa over het beeld dat de heilige Ignatius zelf schetste van de ideale pater Generaal.

Een goede jezuïet

Dit beeld is ongetwijfeld een uitdaging want hij moet “in alle deugden uitblinken, zich in de Sociëteit zeer verdienstelijk hebben gemaakt, en sinds lang als zodanig bekendstaan.”[735]. Meer dan zijn technische vaardigheden, dienen zijn diepere kwaliteiten van geest en hart – die Ignatius "deugden" noemt – in aanmerking te worden genomen. Wat Ignatius wil voor de leider van de Sociëteit van Jezus is niet alleen een expert, maar een bepaalde klasse van persoon; iemand die kan leiden, vooral met zijn voorbeeld; die een spiegel en toonbeeld voor ons allemaal kan zijn. Wat hij meer dan wat ook wil als pater Generaal, is een goede jezuïet

Magis

In hedendaagse termen kunnen we het zo zeggen: boven alles dient de Algemene Overste een persoon te zijn van diepe spiritualiteit, van vriendschap met God in zijn gebed, in zijn activiteiten en in zijn menselijke relaties. Verder verlangt Ignatius voor hem vrijheid van hart, zodat hij kan leiden met een bescheiden, rechtvaardige en moedige liefde. Hij moet een persoon zijn met initiatief en doorzettingsvermogen bij het doen van het goede; grootmoedig in succes en mislukking. Hij dient voorzichtig te zijn met zijn gezondheid en met hoe hij over komt. In hart, ziel en lichaam zou hij moeten leven volgens het “magis” (“méér”), met een groot hart, open voor God en voor anderen.

Een drieluik

Een dergelijk beeld is zo veeleisend dat het onmogelijk lijkt om iemand te vinden die zelfs maar in de buurt komt. Het lijkt erop dat Ignatius zelf zich bewust was van dit probleem. Daarom voegt hij in dezelfde paragraaf een laatste criterium toe dat drie onmisbare kwaliteiten omarmt. "En mocht hij enige van de hierboven genoemde eigenschappen ontberen, in geen geval mag het hem ontbreken aan een zeer grote rechtschapenheid, liefde jegens de Sociëteit, een juist oordeel gepaard gaande met de nodige geestelijke ontwikkeling." Met andere woorden, zijn meest essentiële kwaliteiten zijn te vinden in het drieluik van: goed karakter, diepe liefde voor de Sociëteit van Jezus en een flinke dosis gezond verstand. In het besef dat wij allen te kort schieten, vertrouwen we aan het begin van deze Algemene Congregatie vooral op Gods genade.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel