MAGIS-weekends voor de Lage Landen

do 31 aug 2017 Leuk /
MAGIS-weekends voor de Lage Landen 3

13-15 oktober 2017 (Heiloo – Amsterdam, NL);  23-25 maart 2018 (Heverlee – Leuven)

13-15 oktober 2017 (Heiloo – Amsterdam, NL);
  23-25 maart 2018 (Heverlee – Leuven)

Met MAGIS verleg je grenzen. Je ontmoet mensen die je anders niet tegenkomt. Je spreekt over échte dingen van het leven. Je deelt je geloof en/of je zoeken. Humor en actie, gebed en verstilling in een leuke mix. We nodigen je uit voor twee weekends, geïnspireerd door MAGIS! 

Elk weekend heeft een eigen insteek. Altijd staat er een uitdagende activiteit centraal. Dit jaar ligt de focus op sociaal werk en ecologie.  In de herfst gaan we een dagje aan de slag in Amsterdam, o.a. bij thuislozen in Amsterdam. In Heverlee kijken we naar het wonder van de natuur. Hoe kunnen we beter zorgen voor onze planeet, ons ‘gemeenschappelijke huis’ (paus Franciscus)?

MAGIS (Latijn voor ‘meer’) is voor jongeren/jongvolwassenen van 17-35 jaar uit Vlaanderen, Nederland en daarbuiten. In zakformaat beleven we het programma van de jezuïeten voor de Wereldjongerendagen. Een sterke ervaring die we willen delen. 

Start: telkens op vrijdag om 20 uur — Einde: zondag na het middagmaal

Voor meer info: bezoek onze Facebook-pagina: ‘MAGIS Low Countries – Lage Landen’, of de website: www.MagisLowCountries.org.
Schrijf je in via de website of stuur een berichtje naar Walter Ceyssens s.j.: walter.ceyssens@jesuits.net, of  naar Lyanne Blonk: lyanne.blonk@yahoo.com
 

Kostprijs voor elk weekend: 50 euro. Voor inschrijving stort je het bedrag op de rekening van MAGIS: BE79 7310 2699 1233 (IBAN: KREDBEBB)


MAGIS weekends for the Low Countries
October 13th-15th, 2017 (Heiloo – Amsterdam, NL);
​​March 23rd-25th, 2018 (Heverlee – Leuven)

MAGIS expands your boundaries. You meet people who you won’t meet you otherwise. You are talking about real things of life. You share your faith and/or your quest. Humor and action, prayer in a fun mix.  We’re inviting you to two weekends, inspired by MAGIS! 

Each weekend has its own focus. There is always a challenging activity. This year we focus on social work and ecology. In the autumn we will work a day in Amsterdam, a.o. with homeless people in Amsterdam.  In Heverlee we look at the wonder of nature. How can we take better care of our planet, our "common house", as Pope Franciscus says? MAGIS (Latin for 'more') is for young people / young adults aged 17-35 from Flanders, the Netherlands and beyond. In pocket format, we experience the program of the Jesuits for the World Youth Days. 
A strong experience we want to share, a fresh acquaintance with Ignatian spirituality. 

Start: Friday at 20.00 – End: Sunday after lunch. 


For more information: visit our Facebook page: 'MAGIS Low Countries – Low Countries', or the website: www.MagisLowCountries.org. 
Register via the website or send a message to Walter Ceyssens s.j .: walter.ceyssens@jesuits.net, or to Lyanne Blonk: lyanne.blonk@yahoo.com  Cost for each weekend: 50 euros. For registration, you must deposit the amount on MAGIS's account: BE79 7310 2699 1233 (IBAN: KREDBEBB)

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel