Mark Rotsaert sj over actualiteit ignatiaanse spiritualiteit

ma 29 okt 2012 Jezuïeten / Spiritualiteit / Wetenschap /
Mark Rotsaert sj over actualiteit ignatiaanse spiritualiteit

Video-interview nalv uitreiking prijs Religieuze Boek 2012

Video-interview nalv uitreiking prijs Religieuze Boek 2012

Op woensdag 17 oktober 2012  werden in het raam van de ‘Maand van de Spiritualiteit’ de prijzen 2012 van het religieuze en het spirituele boek uitgereikt.  In de categorie ‘Religieuze Boeken’ werden ‘Geestelijke onderscheiding bij Ignatius van Loyola’ van Mark Rotsaert sj en ‘150 psalmen vrij’ van Huub Oosterhuis bekroond. 

Bij de uitreiking van deze prijs zei Mark Rotsaert:  “Ik heb dit boek vooral geschreven voor mensen die Ignatius van Loyola al een beetje kennen. Zo probeer ik hen in contact te brengen met zijn geschriften. Voor deze publicatie heb ik uitvoerig gebruik gemaakt van de verschillende publicaties van Ignatius. Met ‘Geestelijke onderscheiding bij Ignatius’ spoor ik mensen aan om de geschriften van de stichter van de jezuïetenorde te lezen. Tegelijk geef ik hen een ander beeld van de heilige door zijn teksten naast elkaar te plaatsen en ze te becommentariëren. Zo laat ik mensen aanvoelen dat die innerlijke beweging ook bij hen leeft en spoor ik hen aan om daar iets mee te doen.”

Mark Rotsaert is getroffen door het blijvende succes van de geestelijke oefeningen van Sint-Ignatius, ook bij mensen die geen band hebben met de Ignatiaanse traditie en die de stichter van de jezuïeten minder goed kennen. “Deze oefeningen laten ook vandaag nog, in een heel andere tijd, mensen hun eigen innerlijkheid ontdekken en helpt hen ontdekken hoe de Geest van God hen beweegt.” Rotsaert meent dat de Ignatiaanse spiritualiteit en traditie kunnen bijdragen tot de nieuwe evangelisatie: “We vinden daarbij niet zozeer dat we dat geloof naar de cultuur van mensen moeten brengen. Wij willen hen wel helpen ontdekken dat God er al is, dat Hij al aanwezig is in hun leven. In het verleden heerste te veel de mentaliteit ‘wij weten het’. Ons vertrekpunt is dat wij kijken en luisteren naar mensen en zien hoe God aanwezig is in het leven en de cultuur van mensen. Van daaruit proberen wij met hen een stap verder te zetten.”

Nalv deze prijs maakt Philip Debruyne sj onderstaand video-interview met Mark Rotsaert sj. De gelauwerde auteur spreekt er over de (actualiteit van de) ignatiaanse spiritualiteit en over de verschillende boeken die hij eraan gewijd heeft.

Recente publicaties van Mark Rotsaert sj

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel