Meehelpen aan financiering kapel jezuïetencollege Uruguay

Meehelpen aan financiering kapel jezuïetencollege Uruguay

Bouwproject kapel San Javier - Tacuarembó

Bouwproject kapel San Javier – Tacuarembó

Pascal Calu is een jonge Vlaming die gedurende één jaar als vrijwilliger samenwerkt met de Uruguayaanse jezuïeten: als leerkracht, catechist en sociaal werker. Hij doet een oproep op uw vrijgevigheid voor onderstaand project: de bouw van een kapel voor het jezuïetencollege in Tacuarembo. Pascal is letterkundige en vertaalde onlangs voor Averbode  "Het jezuïetenantwoord op (bijna) alle vragen, Spiritualiteit voor het echte leven", van de Amerikaanse jezuïet James Martin. 

Een jaar vrijwilligerswerk

In Tacuarembó, een stad in het armere noorden van Uruguay, werk ik als vrijwilliger via de organisatie Iñigo van de Franse jezuïeten voor enkele werken van de lokale jezuïeten. Eén van de belangrijkste onderdelen daarbij is ondersteuning bieden aan de activiteiten van het lokale jezuïetencollege. Het Colegio San Javier werd gesticht in 1954 en biedt onderwijs aan leerlingen van de kleuterschool tot en met de hogere middelbare school. Daarbij gaat veel aandacht uit naar de vorming van de gehele persoon. Het college beschikt over een pastorale dienst die instaat voor de lessen christelijke vorming en voor allerhande pastorale activiteiten. De buitenschoolse jeugdbewegingen (MEI-Horneros-Castores) zijn daarbij heel belangrijk. Via concrete dienstbaarheid aan de lokale gemeenschap worden de leerlingen aangespoord om hun (ontkiemend) geloof ook in daden om te zetten en daarnaast is er ook plaats voor verdere geloofsverdieping. De dienstbaarheid gaat van het bouwen van huizen voor de armen, het bezoeken van bejaarden, het animeren van weeskinderen tot het evangeliseren in een naburig dorp.

Bouw kapel

Om deze bewegingen en de andere pastorale activiteiten van het college te grondvesten en verder te ontwikkelen willen we op het terrein van het college een kapel bouwen. Uit mijn ervaring hier is dat cruciaal zodat de dienstbaarheid niet beperkt blijft tot daden, maar ook een sterker fundament krijgt in het geloof. In het seculiere Uruguay zijn subsidies en fondsenwerving voor religieuze doeleinden onmogelijk. Daarom moeten we hulp zoeken van buitenaf. De plannen voor de kapel liggen klaar. Zodra het budget er is, kan met de bouw worden gestart. De kost wordt geschat op US$100.000. De hoge kostprijs heeft alles te maken met de afgelegen locatie van Tacuarembó. Momenteel hebben we al US$10.000 ingezameld.

Uw bijdrage — hoe klein ook — kan ons helpen om de religieuze vorming en ontwikkeling van de jongeren van Tacuarembó bij te staan.

U kan het project steunen door een gift over te maken op onderstaand rekeningnummer met vermelding ‘Bouwproject San Javier’.

IBAN: BE13 7360 2306 4139
BIC: KREDBEBB

Gedetailleerde info over dit project vind je hier

Lees de blog van Pascal over zijn verblijf in Paraguay

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel