Minderjarige vluchtelingen bij Mechelse jezuïeten

Minderjarige vluchtelingen bij Mechelse jezuïeten

Jezuïeten stellen ruimte ter beschikking

Jezuïeten stellen ruimte ter beschikking

405 jaar geleden vestigden de jezuïeten zich in Mechelen. Vandaag wonen er negen paters. Maar door het wegvallen van de uitgeverij van Kerk en Wereld, die bekend werd door de vele tijdschriften en affiches en die er jarenlang was gevestigd, is heel wat ruimte vrijgekomen. Die wordt nu door de gemeenschap benut om in samenwerking met Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen een nieuw sociaal project met vluchtelingen op te starten. Jeugdzorg Emmaüs Mechelen kent al een lange voorgeschiedenis in het begeleiden van jongeren dankzij priester Ivo Cornelis. Hij was jarenlang onderpastoor van de Sint-Romboutsparochie en bouwde vanaf 1921 het naar hem genoemde jongenstehuis uit als een warm begeleidingstehuis voor jongeren uit alle windstreken die te maken kregen met oorlogsgeweld.

Begin volgend jaar zal jeugdzorg Emmaüs Mechelen vijftien niet-begeleide minderjarige vluchtelingen opgevangen in het jezuïetenklooster. Zo geven de jezuïeten meteen ook gehoor aan de oproep van de paus en de bisschoppen om vrijgekomen ruimte ter beschikking te stellen voor de opvang van vluchtelingen. De vluchtelingen zijn tussen 12 en 15 jaar oud en voornamelijk afkomstig uit Afghanistan.

Jeugdzorg Emmaüs Mechelen toont zich bereid om minimaal 250.000 euro te investeren om het sinds 2013 leegstaande kantoorgebouw van Kerk en Wereld gebruiksklaar te maken voor de opvang. De jezuïeten van hun kant stellen het gebouw voor een billijke vergoeding ter beschikking. Pater Paul Van Looy, de overste van de gemeenschap in Mechelen: De Vlaamse jezuïeten hebben deze ruimte aan de stad Mechelen en het OCMW van de stad ter beschikking gesteld voor de opvang van vluchtelingen. Via het OCMW werd Jeugdzorg Emmaüs regio Mechelen hiervan op de hoogte gebracht. Jeugdzorg Emmaüs Mechelen was al langer op zoek naar een opvangruimte voor minderjarige niet-begeleide vluchtelingen.

Volgens Louis Janssens en Bart Hansen, zal het nog even duren voor de renovatie van de vleugel rond is. In afwachting verblijven de jongeren tot begin volgend jaar in een leegstaand gebouw van het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. De opstart is voorzien begin juli. De werking wordt gedragen door een professioneel team, aangevuld met enkele vrijwilligers.

Philippe Keulemans

Voorheen gepubliceerd op www.kerknet.be

 

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel