Nieuwe ignatiaanse website met video’s

Nieuwe ignatiaanse website met video's

Een nieuwe website van internetpastor Nikolaas Sintobin sj

Een nieuwe website van internetpastor Nikolaas Sintobin sj

Zes jaar geleden begon Nikolaas Sintobin sj met zijn blog www.inalledingen.org. Sindsdien werden daar honderden YouTubes op geplaatst: korte video's (kortfilms, tekenfilms en reclameboodschappen) als toegangsweg naar innerlijkheid. Met de jaren ontwikkelde internetpastor Nikolaas Sintobin een eenvoudig didactisch model om ermee aan de slag te gaan: zowel kinderen, studenten, zakenlui, leerkrachten, religieuzen en seminaristen bleken enthousiast over deze vernieuwende werkwijze.

Geleidelijk aan  kwamen  vragen van mensen om deze unieke collectie YouTubes op een overzichtelijke wijze ter beschikking te stellen van het ruimere publiek. Samen met de ploeg van de Thomaswebsite werd daarom een gloednieuwe website gebouwd: www.verderkijken.org. Om deze videoverzameling voor anderstaligen te ontsluiten, werd  meteen ook een Engelstalige cloon gemaakt: www.seeingmore.org.

Op deze websites zal op termijn de volledige collectie YoutTubes worden aangeboden. Nu staan er reeds een kleine 200 op, gerangschikt volgens trefwoorden én volgens de dynamiek van de Geestelijke Oefeningen. Voor elke video wordt een interpretatie voorgesteld. Ook wordt uitleg gegeven over het hoe en waarom van deze methode die zich inspireert aan de Geestelijke Oefeningen van Ignatius van Loyola.

Deze website heeft ook een interactief element. De gebruiker kan zélf video's voorstellen en voor elke gepubliceerde video een eigen interpretatie aanreiken.

Tot slot, deze website richt zich in het bijzonder tot leerkrachten, pastores en andere "bemiddelaars", eerder dan tot de eindgebruiker. Bedoeling is om werkmateriaal aan te reiken om op levensbeschouwelijk vormend niveau met mensen aan de slag te gaan. Meer uitleg over het hoe en waarom zijn te vinden op de website zelf.

Welkom op www.verderkijken.org!

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel