Nieuwe Provinciale Overste jezuïeten in Lage Landen

ma 21 mei 2012 Jezuïeten /
Nieuwe Provinciale Overste jezuïeten in Lage Landen

Johan Verschueren sj benoemd tot Provinciale Overste voor Nederland én Vlaanderen

Johan Verschueren sj benoemd tot Provinciale Overste voor Nederland én Vlaanderen

Pater Adolfo Nicolás, de Generale Overste van de Sociëteit van Jezus, heeft Johan Verschueren sj benoemd tot nieuwe Provinciale Overste van de Nederlandse en Vlaamse jezuïeten. Hij treedt op 15 augustus a.s. in functie. Hij wordt de opvolger van Jan Bentvelzen sj, Orovinciale Overste van de Nederlandse jezuïeten sinds 2006 en van Fons Swinnen sj, Provinciale Overste van de Vlaamse jezuïeten sinds 2009. Beide provincies blijven bestaan als onafhankelijke provincies, maar staan voortaan onder het bestuur van éénzelfde provinciaal.

Johan Verschueren sj is momenteel nog directeur van het Xaveriuscollege in Borgerhout in Antwerpen.

Johan Verschueren is op 5 juli 1960 geboren in Berchem-Antwerpen. Hij is licentiaat Wetenschappen/Plantkunde aan de KU Leuven, was twee jaar leraar in Antwerpen en is in 1985 ingetreden in het noviciaat van de jezuïeten in Oudergem-Brussel. Hij studeerde filosofie in Parijs en deed daarna twee jaar stage in het op landbouw gerichte ontwikkelingscentrum ‘Centro de Investigación y Promoción del Campesinado’ (CIPCA) in Peru. Van 1991 tot 1995 studeerde hij theologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven en op 23 september 1995 werd hij door kardinaal Godfried Danneels tot priester gewijd. Hij was vijf jaar werkzaam als studentenpastor in Leuven (1995-2000), daarna woonde hij drie jaar in de jezuïetencommuniteit van Brugge, waar hij verantwoordelijke was voor de liturgie. Van 2002 tot 2006 was hij ook voorzitter van de ‘Universitaire Stichting Ontwikkelingssamenwerking’ (USOS) aan de UFSIA/UA. Ondertussen was hij naar Antwerpen verhuisd, waar hij overste werd van de jezuietencommuniteit ‘Romero’ (2003-2010), leraar (2004-2006) en, sinds 2006 directeur van het Xaveriuscollege in Borgerhout.

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel