Nieuws uit ons noviciaat

di 18 sep 2012 Roeping en vorming / Wereldwijd /
Nieuws uit ons noviciaat

Dag van de eerste geloften van 2012

Dag van de eerste geloften van 2012

De novicenmeester, Paul Nicholson sj, staat stil bij de 8ste geloftenviering sinds hij zijn taak opnam.

In volledige vrijheid

Op zaterdag 8 september 2012 vierde ik voor de achtste keer de geloftendag sinds ik novicemeester werd. Vier mannen, aan het eind van hun tweede noviciaatsjaar, hebben zich verbonden tot een leven van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Zullen ze het halen? Zullen ze over een halve eeuw nog leven volgens deze geloften, als ze dan tenminste nog rondlopen? Wie weet? Wat ik wel weet, na twee jaar nauw met hen te hebben samengewerkt, is dat elk van hen zich er afgelopen zaterdag in volledige vrijheid toe verplicht heeft het te proberen. En zij deden dat niet op basis van romantisch idealisme of wishful thinking; ze hebben 24 maanden op deze manier geleefd, erover nagedacht, erover gebeden en zo goed mogelijk geprobeerd te bezien of dit bij hen paste. Maken hun eigen speciale gaven en talenten, hun sterke en zwakke punten, hen geschikt voor een leven als jezuïet? Ervaren ze als jezuïet die energie, dat licht en dat enthousiasme die de tekenen zijn van een echte roeping? Niet zonder strijd heeft elk van deze vier, door het afleggen van de geloften, publiekelijk “Ja” geantwoord op deze vragen. En dat is reden voor een feestje.

Eerste missie

Festiviteiten waren er zeker. Christian, Mark, Janis en Geoff legden hun geloften af in de parochiekerk, omringd door ongeveer 150 familieleden, vrienden en collega-jezuïeten. De Britse provinciaal ging voor in de mis, de nieuwe provinciaal van Vlaanderen en Nederland las het evangelie en de Ierse provinciaal deed de preek. Terug in het noviciaat was er een gezellige receptie, compleet met het aansnijden van een taart (dit is een nieuwe traditie rondom het afleggen van de eerste geloften); ook werden er veel foto's gemaakt. De volgende dag ging elk van de vier zijn eigen weg om zijn eerste missie te beginnen als jezuïet. Janis ging terug naar Litouwen om zich voor te bereiden op studies in spiritualiteit in Chicago volgend jaar. Mark vertrok naar Salamanca waar hij een filosofieopleiding gaat doen. Geoff en Christian gingen naar Londen waar zij wonen in verschillende jezuïetenhuizen van waaruit zij zullen studeren in Heythrop College, het opleidingscentrum van de jezuïeten.

Ondertussen zal ik blijven werken met de huidige vier novicen, van wie drie, als God het wil, de sterren zullen zijn op mijn negende geloftendag in september 2013.

Paul Nicholson sj
 

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel