Officiële mededeling jezuïeten nav verkiezing Franciscus 1

do 14 mrt 2013 Jezuïeten / Kerk / Wereldwijd /
Officiële mededeling jezuïeten nav verkiezing Franciscus 1

Persmededeling Provinciale Overste jezuïeten in Nederland en Vlaanderen

Persmededeling Provinciale Overste jezuïeten in Nederland en Vlaanderen

Met grote vreugde verwelkomen we  Franciscus I aan het hoofd van de universele Katholieke Kerk. Zijn uitverkiezing door het college der kiesgerechtigde kardinalen is een krachtig signaal aan de wereld en aan de christenen, want met deze keuze verschuift het zwaartepunt van de Kerk naar het Zuiden. De originele naamskeuze kan verwijzen naar Franciscus van Assisi, de grote Italiaanse heilige van de armen en de eenvoudigen. En de eenvoudige verschijning en eerste daden van Franciscus I tonen aan dat het hem daarom te doen is. De naam kan ook verwijzen naar Franciscus Xaverius, medestichter van de jezuieten, en beschermheilige van de evangelizatie van de volkeren buiten Europa. De eerste woorden van Franciscus I hadden het over evangelizatie.

Als jezuieten zijn we trots dat een medebroeder het vertrouwen krijgt om het hoogste kerkelijke ambt te bekleden, maar we blijven er eenvoudig bij. Bisschopsambten en nog minder het Petrusambt liggen omwille van onze religieuze roeping, het eigene van ons instituut en het dienende karakter ervan in  ons perspectief. Als het dan toch gebeurt dat een jezuiet bisschop wordt, beschouwen we het als een uitzondering en blijven we het in de eerste plaats beschouwen als nederig dienstwerk, in de geest van wat Jezus ons leerde: Wie onder u de eerste wil zijn, moet dienaar worden van allen.

We kennen Franciscus I in de tijd dat hij nog geen bisschop was als een krachtig bestuurder van de jezuieten in moeilijke tijden in Argentinie. Hij is een spiritueel man met een groot hart voor de armen. En dat is hij gebleven ook als aartsbisschop van Buenos Aires en als kardinaal.

We hopen en bidden dat hij de geestkracht krijgt om de Kerk naar veilig vaarwater te loodsen, tot welzijn van de mensheid en tot meerdere eer van God.

P. Johan G.S. Verschueren S.J.

Provinciaal  overste van de Nederlandse en Vlaamse jezuieten

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel