Onderscheiden met jongeren op onze gezamenlijke reis

Onderscheiden met jongeren op onze gezamenlijke reis

Wat Paus Franciscus jezuïeten vraagt te doen voor en met jongeren

Wat Paus Franciscus jezuïeten vraagt te doen voor en met jongeren

In het derde deel van zijn toespraak richtte paus Franciscus zich op “goed doen onder leiding van de goede geest, meedenkend met de Kerk” en besteedde hij speciale aandacht aan de “onderscheiding”. Onderscheiding is een pad waarlangs men probeert te ontdekken hoe de Geest werkt, hoe God handelt, hoe de Liefde geïncarneerd wordt in ons leven en in de wereld. Door dit proces onderscheidt een persoon of een groep subtiel de verschillende bewegingen en motivaties die ons voeren tot concrete acties en ons inspireren om te handelen tot grotere vreugde van God. De toespraak van paus Franciscus moedigt jezuïeten aan om na te denken over hoe effectiever gebruik te maken van de onderscheiding in onze manier van werken. Daarnaast geeft hij in zijn toespraak aan dat de ignatiaanse onderscheiding een geschenk is van de hele ignatiaanse familie aan de Kerk en de samenleving.

Hoe kunnen we deze uitnodiging omzetten in concrete actie? Ter inspiratie neem ik als concreet voorbeeld het thema van de volgende bisschoppensynode in 2018 die werd aangekondigd tijdens de eerste week van de Algemene Congregatie begin oktober 2016. De titel is “Jeugd, geloof en roepingenonderscheiding” en in de officiële tekst staat als omschrijving: “het doel is om jongeren te begeleiden op hun existentiële reis naar volwassenheid, zodat zij, door middel van een proces van onderscheiding, hun levensplan ontdekken en dit verwerkelijken met vreugde, openstaand voor de ontmoeting met God en medemensen, en actief deelnemend aan de opbouw van de Kerk en van de samenleving”.

Kort samengevat – deze beschrijving komt overeen met verscheidene aspecten van de toespraak van paus Franciscus tot de jezuïeten: niet alleen jongeren, maar wij allen zijn op reis; we zijn allemaal geroepen om een ​​plan voor het leven te ontdekken en worden uitgenodigd om dit met vreugde te realiseren. De ontdekking van dit plan vindt plaats door middel van een proces van onderscheiding; in ontmoetingen met medemensen kunnen we een glimp van Gods Liefde ervaren en worden we uitgedaagd om een ​​concrete uitdrukking van deze Liefde te geven in de opbouw van christelijke gemeenschappen en van een meer meelevende samenleving in het algemeen.

Jongeren begeleiden op hun reis door middel van onderscheiding komt naar voren als een vernieuwde missie voor de Sociëteit van Jezus en de ignatiaanse familie van “goed doen onder leiding van de goede geest, denkend met de Kerk”. Niet alleen is er de lange traditie van onze betrokkenheid in het onderwijs, maar de aanwezigheid van zoveel jonge mensen over de hele wereld maakt deze oproep nog aantrekkelijker. Zeker, er zullen zich echte uitdagingen voordoen, zoals: hoe vertalen we de regels van de onderscheiding in een taal die toegankelijk is voor de jonge mannen en vrouwen van vandaag, rekening houdend met de diverse culturen? Om deze vragen te beantwoorden moeten we zowel verankerd zijn in de plaats waar we werken als komen tot een uitwisseling van goede praktijken wereldwijd.

Er is nog iets meer nodig: “begeleiden” is geen eenrichtingsverkeer maar vereist wederkerigheid. Paus Franciscus drong erop aan dat we ook “luisteren naar jongeren”. Door dit te doen kunnen we met hen onderscheiden op onze gezamenlijke reis.

Nicolas Standaert sj

Gedelegeerde van de Vlaamse jezuïeten voor de 36ste AC

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel