Oproep deelname essaywedstrijd: Ondenkbare praktijken

Oproep deelname essaywedstrijd: Ondenkbare praktijken

Frans Van Bladel-Essayprijs 2016

Frans Van Bladel-Essayprijs 2016

Ook dit jaar organiseert Streven weer een essaywedstrijd. Hieronder de uitleg!

Hoewel politieke partijen het over veel oneens zijn, lijken bepaalde zaken niet meer ter discussie te staan. Sommige daarvan zijn relatief recent. Zo mogen gehuwde vrouwen in België pas sinds 1976 een eigen bankrekening openen, werd in 1977 in België het praktisch rijexamen ingevoerd en werd homoseksuele geaardheid door de Wereldgezondheidsorganisatie pas in 1990 uit de lijst van geestesziekten gehaald. Discussies over vrouwenrechten, verkeersveiligheid en homoseksualiteit zijn er nog steeds, maar wenst iemand bovenstaande maatregelen nog terug te draaien? Zijn er inderdaad zaken die buiten de discussie staan, waarover we nooit meer zullen onderhandelen, of is dat een illusie?

Aan jou de vraag om een paar decennia vooruit te kijken. Welke praktijken, gewoontes of wetten die vandaag breed worden gedragen zullen in de nabije toekomst ondenkbaar zijn? Ondenkbaar betekent hier dat ze niet enkel door een meerderheid van de bevolking worden verworpen, maar dat er niet eens meer een maatschappelijk draagvlak is om erover te discussiëren. Hoe komt het dat we op zo’n radicaal verschillende manier naar die praktijken zullen kijken?

De redactie van Streven roept je op om rond het thema Ondenkbare praktijken een boeiend en prikkelend essay van 3.000 tot 4.000 woorden te schrijven. Welke invalshoek je kiest, welke invulling je aan dit essay wilt geven, is aan jou. De tekst dient toegankelijk te zijn voor een breed, niet-gespecialiseerd publiek. Daarom is een uitgebreide reeks verwijzingen niet gewenst. Het essay dient in het Nederlands te worden geschreven, en mag niet eerder elders zijn gepubliceerd.

Deelname aan de Frans Van Bladel-Essaywedstrijd staat open voor auteurs die geboren zijn op of na 1 januari 1983. Voor de beste inzending looft Streven een prijs van 500 euro uit, en het winnende essay wordt gepubliceerd in Streven. De jury onder voorzitterschap van Jean-Pierre Rondas, bestaande uit twee deskundigen van buiten de redactie, en uit Ludo Abicht en Benjamin De Mesel als leden van de redactie van Streven, kan eventueel ook een tweede en derde prijs toekennen, beide van 250 euro. De sluitingsdatum van deze essaywedstrijd is 31 juli 2016. De uitslag wordt in februari 2017 bekendgemaakt.

Inzendingen kunnen per e-mail als attachment in MS-Word worden gestuurd naar: streventijdschrift@gmail.com. In het bericht dienen in het kort ook de personalia van de auteur te worden vermeld (naam, geboortedatum, adres).

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel