Over DSK en cybertheologie

wo 10 okt 2012 Cultuur / Jezuïeten / Spiritualiteit /
Over DSK en cybertheologie

Nikolaas Sintobin sj, internetpastor, over beeld en verkondiging

Nikolaas Sintobin sj, internetpastor, over beeld en verkondiging

Nikolaas Sintobin sj benut al enkele jaren enthousiast en met groeiend succes het internet voor de verkondiging en zelfs om te bidden. Hoe kun je in godsnaam de Blijde Boodschap binnenbrengen in die virtuele ruimte? Het antwoord daarop geeft de jezuïet tijdens een lezing over het evangelie en YouTube op 13 oktober 2012 in Aalst. Tertio surfte alvast met hem mee langs het wereldwijde web.

Kunnen iPads gebruikt worden in de liturgie? De Australische bisschoppenconferentie vindt van niet, maar in Amerika lezen veel priesters hun preek van dergelijke toestellen af. “Toen vroeger de eerste liturgische boeken verschenen, vonden velen dat ook ongepast”, vertelt jezuïet Nikolaas Sintobin. “Ze vonden de rollen perkament waardiger want duurzamer. Zelf schakel ik steeds vaker mijn ¬iPhone in om langs www.gewijderuimte.org – de Nederlandstalige gebedswebsite van de jezuïeten met tweeduizend regelmatige gebruikers – voor te gaan in een gebedsmoment. Internet verandert onze cultuur en als kinderen van onze tijd evolueren we mee. Een fascinerende uitdaging.”

Cybertheologie

Zijn Italiaanse confrater, Antonio Spadaro, mediadocent aan de Pauselijke Gregoriaanse Universiteit en hoofdredacteur van La Civiltà Cattolica, bestudeert in zijn digitale dagblad The Cyber Theology Daily voortdurend de mogelijkheden die internet biedt om te verkondigen. The Jesuit Post van de Amerikaanse jezuïeten of Ignis Webmagazine van de Nederlandse jezuïeten zijn twee recente webrealisaties. De paus moedigt het inzetten van nieuwe media bij de evangelisatie trouwens systematisch aan. “Steeds meer krijgt die oproep gehoor, maar er kan nog veel gebeuren. We moeten de weerstand overwinnen en ons de taal en de logica van die nieuwe media eigen maken. Zodra die stap gedaan is, ontdek je gigantische mogelijkheden. Zo werkt de Vlaamse kerk nu aan een project om jongeren via Facebook en met podcasts te leren bidden en mediteren”, stipt Sintobin aan. 

De DSK-factor

De Vlaamse jezuïet merkt op dat je niet zomaar inhoud op internet kunt droppen. “Internetgebruikers houden er andere gewoonten op na dan wie een boek leest of een kerk binnenstapt. Het vraagt creativiteit en voortdurende aandacht om in die snelle, virtuele ruimte aanwezig te zijn en tussen het grote aanbod opgemerkt te worden. ‘To put content online’, materiaal op internet zetten, was vroeger de aanpak. Maar tussen de honderdduizenden sites val je daarmee niet meer op. Het nieuwe motto is dan ook ‘to push online’. Met berichten op Twitter en Facebook nodig je mensen uit naar je website te surfen. Voortdurend moet je meldingen uitzenden die anderen ronddelen en doorsturen. De uitdaging is je ‘DSK’-factor te benutten, je digitale sociale kapitaal.”

Een andere tendens die de jezuïet waarneemt, is dat internet evolueerde van speelgoed naar een werkinstrument. “Het wordt alsmaar professioneler en interactiever. Zelfs als we internet voor ontspanning gebruiken, is het nuttiger en soberder geworden. Websites zien er strakker uit en worden functioneler.”

Verbeelding

De internetpastor surft vaak het net af op zoek naar bruikbaar materiaal. “Wie het internet wil benutten in de evangelisatie, moet een aangepaste pedagogie ontwikkelen zodat je niet in een ongewenste dynamiek wordt meegezogen. Als ik YouTube-filmpjes hanteer bij lezingen of bezinningsmomenten voor studenten, zakenlui, religieuzen of leerkrachten, of op mijn blog (www.inalledingen.org), dan geef ik gerichte vragen mee. Of ik nodig uit tot stilte, vraag er iets bij te schrijven, uit te wisselen of te bidden. Zo wordt verinnerlijking mogelijk.”

In de veelheid van profaan beeldmateriaal ontdekt Sintobin vaak pareltjes. “Een knelpunt van onze verkondiging is dat we geen aansluiting meer vinden om mensen te raken. Dankzij die korte internetfilmpjes dring je vaak wel door. Het beeldverhaal roept de diepere laag van ons mens-zijn op. Die aanpak werd reeds gepromoot door Ignatius van Loyola in zijn Geestelijke Oefeningen. Hij nodigt er uit om ‘te kijken’ naar de Bijbeltaferelen en je zo ten diepste te laten raken. Ignatius leert hoe je God kan vinden ‘in alle dingen’. Ook in YouTubes”, zegt de jezuïet.

Woorden kunnen sterk zijn, maar beelden spreken krachtiger. Ik stel vast dat eenvoudige beelden met voldoende symboliek haast alle deuren openen en dat je zo meteen complexe thema’s bespreekbaar kunt maken. Het Woord neemt een belangrijke plaats in, maar uiteindelijk draait het christendom om de ontmoeting met Jezus Christus. Ook met beelden kun je zijn leven oproepen en tot Hem naderen”, besluit Sintobin.

Emmanuel Van Lierde

 

 

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel