Pater Adolfo Nicolás sj op bezoek in Nederland

Pater Adolfo Nicolás op bezoek in Nederland

Van 7 tot 9 mei 2015 brachten Pater Generaal, Adolfo Nicolás, en zijn assistent voor West-Europa, pater Antoine Kerhuel, een bezoek aan de Nederlandse provincie van de jezuïeten. Dit was voor pater Nicolas zijn eerste bezoek als Algemene Overste. 

Van 7 tot 9 mei 2015 brachten Pater Generaal, Adolfo Nicolás, en zijn assistent voor West-Europa, pater Antoine Kerhuel, een bezoek aan de Nederlandse provincie van de jezuïeten. Dit was voor pater Nicolas zijn eerste bezoek als Algemene Overste. 

Eerste steen in Nijmegen

De gasten kwamen aan op donderdagavond 7 mei 2015 en gingen meteen naar Huize Favre in Nijmegen. Vrijdag was de eerste afspraak op het bouwterrein van Aqua Viva aan de Heijendaalseweg. In aanwezigheid van de locoburgemeester, bouwlieden, buurtgenoten en een twintigtal jezuïeten werden de stenen gezegend die volgend jaar worden aangebracht in de grote hal van de nieuwbouw met de woorden Vt oMnes VnVM sInt (mogen allen één zijn) – een chronogram dat het jaartal 2016 vormt. Aansluitend bezocht pater Nicolas enkele zieken in het Berchmanianum. In de eucharistieviering ging hij nader in op het één zijn en het vormen van gemeenschap ter wille van de zending. Hij benadrukte dat gemeenschap alleen gevormd kan worden wanneer we open zijn naar elkaar toe, en wanneer jezuïeten met elkaar communiceren, met name over hun eigen fouten. Na het middagmaal met medebroeders uit de communauteiten Berchmanianum, Graafseweg en Limburg reisde het gezelschap naar Utrecht.

Wijsheid eerder dan profetie

De eerste ontmoeting daar was met leden van het bestuur van de Sint Bonifaciusstichting en de Financiële Adviesraad. Pater Generaal vertelde over de opleidingen in Azië die vanuit Nederland ondersteund worden; hij is gefascineerd door de wijsheid die wij aantreffen in andere godsdiensten daar – de heilige Geest was al aan het werk voordat onze missionarissen voet aan wal zetten. Een benadering van de godsdienst  als bron van  wijsheid biedt meer kansen voor vrede en verdraagzaamheid dan uitgaan van de profetische rol van de godsdiensten, zoals nu dominant in Islam en christendom.  Bovendien voelen ook niet gelovigen zich aangesproken door wijsheid, terwijl een profetische uitspraak alleen werkt bij wie gelovige is.

Aansluitend maakt Pater Generaal kennis met de leiding van de Tilburg School of Theology: we hoorden over de geschiedenis van de katholieke theologische opleidingen in Nederland, de huidige stand van zaken en de verkenningen over samenwerking met vier faculteiten in het buitenland. Hulpbisschop Hoogenboom was bij de besprekingen met de TST en ging voor in de vespers in de kathedraal. Bij de avondmaaltijd werd het gezelschap nog uitgebreid met vijf studenten van de TST.

Cyberkapel

Na de overnachting op de Krijtberg was er zaterdagmorgen provincieconsult. Een terugblik op de recente Provinciale Congregaties en de status provinciarum gaven genoeg gespreksstof. De besturen van de Krijtberg en het Ignatiushuis boden daarna een blik in de huidige activiteiten en de plannen, en er werd gesproken over de opdracht om te evangeliseren in de context van vandaag. Onder de lunch voegde een tiental medewerkers en vrijwilligers zich bij het gezelschap, waaronder andere Amsterdamse jezuïeten en de hulpbisschop van Haarlem. Er werden plannen gepresenteerd voor de nieuwe cyberkapel die zou kunnen helpen om te realiseren wat Pater Generaal als wens formuleerde: dat het vruchtbare internet-apostolaat ook zou leiden tot het vormen van lokale gemeenschappen.

Onse Lieve Heer op Solder

In de goed bezochte Engelse eucharistieviering preekte Pater Generaal over het vertrouwen dat spreekt uit de lezingen van de Paastijd. De Heilige Geest is op veel plaatsen aan het werk en dat stemt hoopvol. Na de H. Mis kon iedere kerkganger die dat wenste kennis maken met Pater Generaal en daar werd drie kwartier lang gretig gebruik van maakt. Een schip was inmiddels afgemeerd aan de kade van het Singel en ruim dertig mensen gingen aan boord – jezuïeten van de communauteiten Amsterdam en Delft en vrienden en medewerkers uit Delft en Amsterdam. De rondvaart met maaltijd zou de afronding zijn van dit bezoek.  Plotseling werd echter de terugvlucht van zondagmorgen naar Rome afgeschaft en er werd een alternatieve vlucht gevonden in de late namiddag. Het museum Onse Lieve Heer Op Solder heeft goede banden met verschillende jezuïeten en was bereid voor ons gezelschap op zondagmorgen een uur eerder open te gaan. De privérondleiding en de verhalen daarbij vertellen over de geschiedenis van het geloof in de lage Landen en dat  helpt zeker om de indrukken van deze twee volle dagen te ordenen en te begrijpen. Zondagavond vertrokken de gasten naar Rome vanaf vliegveld Rotterdam.

Jan Stuyt sj, assistent van de provinciaal

Klik hier voor foto’s van het bezoek van pater Adolfo Nicolás

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel