Pater Adolfo Nicolás sj kondigt terugtreden aan

di 20 mei 2014 Jezuïeten / Wereldwijd /
Pater Adolfo Nicolás sj kondigt terugtreden aan

Officieel bericht, vertaald naar het Nederlands

Officieel bericht, vertaald naar het Nederlands

Op 20 mei 2014 heeft pater Adolfo Nicolás sj, Algemeen Overste van de Sociëteit van Jezus, onderstaand schrijven gericht aan al zijn medebroeders.

 

Cura Generalizia della Compagnia di Gesú

Aankondiging van de 36ste Algemene Congregatie

Aan de gehele Sociëteit

 

Dierbare medebroeders,

De vrede van Christus.

Sinds mijn verkiezing tot het ambt van Algemene Overste van de Sociëteit zijn meerdere jaren verlopen en onlangs ben ik 78 jaar oud geworden. Na nagedacht te hebben over de komende jaren, ben ik tot de persoonlijke overtuiging gekomen dat het nodig is dat ik de stappen zet die vereist zijn om mijn ontslag aan te kunnen bieden aan de Algemene Congregatie. Nadat ik de goedkeuring heb gekregen van de Assistenten ad providentiam en na zijne Heiligheid Paus Franciscus op de hoogte te hebben gebracht, heb ik de Assistenten ad providentiam en de Provinciaals geconsulteerd, zoals voorzien door onze wetgeving (CN 362). De uitkomst van deze consultatie is positief ten aanzien van een bijeenroeping van een Algemene Congregatie.

Na overleg met de leden van mijn Raad, informeer ik bij dit schrijven de Sociëteit dat, aan het einde van dit jaar, ik zal overgaan tot de bijeenroeping van de 36ste Algemene Congregatie die zal gehouden worden in de laatste maanden van het jaar 2016.

Om die reden wordt de bijeenkomst van de Provinciaals, oorspronkelijk voorzien voor de maand januari  2015 in Yogyakarta en samengeroepen op 12 maart laatstleden (rondschrijven van maart 2014), geannuleerd.

Moge Onze Lieve Vrouw van de Weg de Sociëteit plaatsen bij haar Zoon, op de weg van onderscheiding die we nu opgaan.

Broederlijk de uwe in Christus,

Adolfo Nicolás sj

Algemene Overste

 

Rome, 20 mei 2014

(Origineel in het Spaans)

 

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel