Pater Adolfo Nicolás sj moedigt gastvrijheid aan de grenzen aan

do 27 nov 2014 Gerechtigheid / Jezuïeten / Wereldwijd /
Pater Adolfo Nicolás sj moedigt gastvrijheid aan de grenzen aan

Nav de 34ste verjaardag van de Jesuit Refusee Service (JRS)

Nav de 34ste verjaardag van de Jesuit Refusee Service (JRS)

Op 20 november 2014, de 34ste verjaardag van de Jesuit Refugee Service (JRS), kwamen meer dan 250 mensen bijeen om te luisteren naar pater Adolfo Nicolás, algemeen overste van de Sociëteit van Jezus (de Jezuïeten). Het thema van de bijeenkomst was: gastvrijheid aan de grenzen. Tijdens een discussie met het hoofd van de persdienst van de Heilige Stoel, pater Federico Lombardi sj, moedigde pater Nicolás overheden en burgers aan om hun deuren te openen voor vluchtelingen, waarbij hij dienstverlening aan vluchtelingen omschreef als “evangelische gastvrijheid in actie.”

Volgens pater Nicolás is gastvrijheid “een dynamiek die wederzijds respect tussen gastheer en vreemdeling opwekt, die ons stimuleert om de deur te openen om voedsel, ruimte en kennis te delen, zowel in goede tijden als wanneer we hiervoor dingen moeten opgeven.”

Onze deuren openen

 Onze deuren openen Veel ontwikkelingslanden dragen een onevenredig grote verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen; dat is onrechtvaardig, gevaarlijk en mogelijk destabiliserend voor deze staten. Verder hebben Europese regeringen nog steeds geen maatregelen genomen om veilige toegang tot het continent mogelijk te maken. Veel Europese leiders geven een hogere prioriteit aan de bescherming van de grenzen dan aan de bescherming van het menselijk leven. Pater Nicolás riep de leiders van de geïndustrialiseerde landen op om hun bijdrage te leveren aan het verwelkomen van vluchtelingen; werkelijke veiligheid – aldus de algemeen overste van de jezuïeten – is gebaseerd op rechtvaardigheid, niet op controle van de grenzen.

In een steeds meer geglobaliseerde wereld waarin nationale grenzen steeds minder relevant worden, kunnen mensen beter begrijpen hoe anderen leven en hun hulp bieden. “Ieder van ons moet worden verwelkomd, niet omdat we lid zijn van een bepaalde familie, ras of geloofsgemeenschap, maar gewoon omdat we mensen zijn die respect verdienen,” verklaarde pater Nicolás.

“De rol van persoonlijke ontmoetingen is belangrijk bij het overstijgen van stereotypen,” vervolgde pater Nicolás. "Onze ontmoeting met vluchtelingen is horizontaal, niet verticaal; we zitten op hetzelfde niveau.”

Verzoening

Verzoening -Pater Nicolás benadrukte bovendien de hoge prioriteit van de inzet voor de verzoening. Verzoening gaat over het bouwen van bruggen en het herscheppen van rechtvaardige verhoudingen. JRS werkt voor verzoening in de lijn van de missie van de 35e Algemene Congregatie van de Sociëteit van Jezus, die jezuïeten uitnodigt om verdeeldheid te overbruggen, in het bijzonder aan de rand van de menselijke samenleving.

Pater Nicolás merkte op dat het Engelse woord “frontier” is afgeleid van het Latijnse woord “frons”, dat “het gezicht” betekent. Hij legde uit dat verzoening aan de grenzen betekent: “het herstellen van een menselijk gezicht voor degenen die zijn ontmenselijkt door gewelddadige uitsluitingen … het is een werk dat nooit af zal zijn.”

Onderwijs

Onderwijs – Sprekend op de 25e verjaardag van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind, stelde pater Nicolás onderwijs aan de orde als een prioriteit met een grote urgentie. Zelfs in landen als Italië, waar het onderwijs een recht is, vallen veel kinderen van vluchtelingen in de kloof tussen wet en realiteit. In noodsituaties zoals in Syrië lopen hele generaties het risico een opleiding te missen. “Dit is gevaarlijk,” merkte pater-generaal op, omdat “onwetendheid geweld kweekt die kan uitgroeien tot een vicieuze cirkel.”

Onderwijs geeft een gevoel van normaliteit in het leven van kinderen. Het maakt het mogelijk voor generaties kinderen om gemeenschappen op te bouwen die gebaseerd zijn op vrede en respect voor verschillen. Pater Nicolás sloot af met “onderwijs is de manier bij uitstek om echte armoede te bestrijden; deze is vooral cultureel bepaald en niet zo zeer economisch.”

Jacquelyn Pavilon, JRS 

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel