Pax Christi International Vredesprijs 2014 voor de “Jesuit Refugee Service Syria”

Pax Christi International Vredesprijs 2014 voor de "Jesuit Refugee Service Syria"

Persbericht

Persbericht

De Pax Christi International Vredesprijs 2014 is toegekend aan de Syrische afdeling van de Jesuit Refugee Service (JRS Syrië) voor haar buitengewone toewijding in het verlenen van noodhulp aan Syriërs sinds het uitbreken van de oorlog in 20112. Deze prijs, ingesteld in 1988, wordt gefinancierd door het kardinaal Bernardus Alfrink Peace Fund en eert hedendaagse personen en organisaties die zich inzetten voor vrede, gerechtigheid en geweldloosheid in verschillende delen van de wereld. 

JRS Syrië is onderdeel van een internationale katholieke organisatie die als missie heeft om vluchtelingen en gedwongen ontheemden te begeleiden, te dienen en hun rechten te verdedigen. JRS programma’s zijn te vinden in meer dan 50 landen, waar assistentie wordt verleend aan vluchtelingen in kampen en steden, aan binnenlandse ontheemden, aan asielzoekers in steden en aan zij die worden vastgehouden in detentiecentra.

JRS begon haar werk in het Midden-Oosten en Noord-Afrika in 2008 in reactie op de grote aantallen Irakese vluchtelingen die gevlucht waren voor het conflict in hun land. Sinds in 2011 de gewelddadigheden in Syrië uitbraken, richt JRS Syrië zich voornamelijk op het verstrekken van noodhulp aan degenen die in de grootste nood verkeren, alsook het verlenen van medische zorg en het organiseren van educatieve activiteiten ten einde verzoening en vreedzame co-existentie te bevorderen tussen mensen met verschillende socio-economische en religieuze achtergronden.

Momenteel bestaat de noodhulp van JRS uit voedingsmiddelen, verstrekking van hygiëne kits en non food items, medische basiszorg, en bemiddeling en ondersteuning bij het veiligstellen van onderdak. Fundamenteel voor de missie van JRS Syrië is de educatieve en psychosociale steun die wordt verleend aan 9.800 kinderen en vrouwen. Andere diensten omvatten juridische en medische verwijzingen, familie bezoeken en andere kleinschalige projecten om mensen te ondersteunen bij het voorzien in hun levensonderhoud. In totaal steunt JRS meer dan 300.000 mensen in Damascus, Homs, Aleppo en de kustgebieden van Syrië.

JRS Syrië helpt de burgers om de logica van de oorlog te weerstaan en het geweld te overleven dat gemeenschappen dreigt te overweldigen en te vernietigen. Mogelijk de meest voor de hand liggende uitdaging voor JRS, als zijnde een organisatie met een religieuze grondslag, is het gegeven dat religie een uitgesproken rol speelt in het Midden-Oosten, vaak als een kenmerk van verschil, waar misbruik van gemaakt wordt om conflict te doen ontstaan. In een dergelijk scenario is het niet eenvoudig om mensen tot elkaar te brengen. Het team van JRS bestaat uit mensen met verschillende religieuze achtergronden, uit nationale medewerkers en internationale vrijwilligers, die zich allen zonder onderling onderscheid inzetten. JRS streeft ernaar om alle religieuze groepen te dienen, zij het moslims of christenen. De interreligieuze dialoog blijft op deze manier de kern van de dagelijkse activiteiten van JRS.

De leidraad van het werk van JRS zijn de humanitaire beginselen van menslievendheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en neutraliteit. JRS wordt geïnspireerd door de kernwaarden van mededogen, rechtvaardigheid, participatie, solidariteit, gastvrijheid, waardigheid en hoop.

Met deze prijs kent Pax Christi International erkenning toe aan de onvermoeibare inspanningen van JRS Syrië in het verlenen van diensten aan kwetsbare mensen die zijn getroffen door conflict, en verwelkomt de doelstelling van de organisatie om haar activiteiten uit te breiden op het gebied van het bevorderen van vrede en verzoening tussen verdeelde gemeenschappen in Syrië. De prijs eert tegelijkertijd ook humanitaire hulpverleners – mannen en vrouwen, die met mededogen hun diensten verlenen aan landgenoten die lijden onder de gevolgen van de reeds drie jaar durende burgeroorlog.

De Peace Award ceremonie zal plaatsvinden op 8 juni 2014 in Sarajevo, Bosnië en Herzegovina, in het kader van the International Peace event.

Brussel, 27 maart 2014 

 

Bekijk alle nieuwsberichten

Deel